De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Hoofdartikelvrijdag, 23 september 2016

Nederland en Europa: waarden en belangen
De politiek in Nederland maakt zich druk over waarden in de politiek en in de samenleving. Beter gezegd, over de noodzaak de Nederlandse waarden en tradities te verdedigen. De VVD is er een tijdje geleden mee begonnen, onder meer in toespraken van fractieleider Halbe Zijlstra en van minister Edith Schippers. Anderen bewandelen eveneens het pad van waarden. Sybrand Buma van het CDA brengt de waarde van de traditie en Kees van der Staaij van de SGP heeft het over meer zelfbewustzijn van de 'oude’ waarden. Verdediging van waarden is noodzakelijk vanwege het sluipende proces van ontwaarding. De invloed van radicale moslims, pesterige en treiterende uitingen op sociale media leiden tot onzekerheid, angst, inperking van het gevoel van vrijheid, tot en met zelfcensuur.
Welbeschouwd zijn er weliswaar gedeelde waarden, maar er zijn ook veel verschillen. De VVD, bij monde van minister Schippers, acht religie achterhaald. De SP vindt dat het verschijnsel bijzonder onderwijs een niet meer te verdedigen waarde is. De SGP’er Van der Staaij denkt dat de nieuwe Nederlanders meer moeten weten over de christelijke waarden die Nederland mede hebben gevormd. Premier Rutte veegde gisteren de zorgen over de teloorgang van waarden samen: laat Nederland Nederland blijven. En: we moeten normen en waarden voor de toekomst zeker stellen.
Het begrip 'de Nederlandse waarden’ staat voor een veelheid van inhoud. Voor Europa geldt dat nog meer. Er wordt gesproken over Europa als waardengemeenschap. Maar die gemeenschap bestaat wel uit talloze verschillende waarden. Een voorbeeld: de Poolse regering wil abortus in bijna alle gevallen strafbaar stellen, met straffen variërend van drie maanden tot vijf jaar. Dit voorstel staat in schril contrast met de abortuswetgeving in bijvoorbeeld Nederland. Oud- VVD-leider Frits Bolkestein riep dezer dagen in herinnering dat er in Europa geen sprake is van een waardengemeenschap. De verschillen in wat van waarde wordt geacht zijn enorm, op allerlei gebied, over een langere periode. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Turken en Roemenen hebben het liefst een sterke leider die niet door verkiezingen en/of parlement aan banden wordt gelegd. Deze waarden worden niet gedeeld in veel andere landen in Europa. Of denk aan de mores op het gebied van belastingen. In Griekenland wordt het innen van belastinggelden bemoeilijkt door een cultuur van belastingontduiking. In ons land worden belastingen meer of minder morrend netjes betaald. Er is dus niet zoiets als een Europees waardenstelsel. Europa wordt gebruikt voor het realiseren van belangen.
De pluriformiteit in waarden in Europa is vast en zeker. Ook in Nederland. Waar het op aan komt is manieren te vinden om met die verschillen om te gaan. Onder die diversiteit moet een vloertje liggen van waarden, overtuigingen en normen die worden gedeeld. Het valt niet mee om dat vloertje voldoende draagkracht te geven. Met opmerkingen zoals die van minister Schippers over religie maak je dat niet gemakkelijker. Er is één hoop: er is een gemeenschappelijke 'vijand’: alles wat met onverdraagzaamheid en fanatisme te maken heeft. Maar dat je zo’n vijand nodig hebt om iets gemeenschappelijks te hebben, is treurig.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties