De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Economiezaterdag, 23 juli 2016

Start campagne vogelbeheer door akkerbouwers
Holwerd - Door het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer is het voor akkerbouwers gemakkelijker om aan landschapsbeheer te doen. ,,Voorheen lag het accent op de grutto en het weidevogelbeheer. Met het nieuwe pakket kan er meer aandacht worden geschonken aan vogels, zoals de veldleeuwerik en gele kwikstaart die ook op akkerbouwgebied voorkomen", vertelt Hans Kroodsma van agrarisch collectief Waadrâne in Noord-Fryslân.
Gisteren startte het collectief een campagne voor vogelbeheer door een spandoek te onthullen bij akkerbouwbedrijf Binn´ndieks in Holwerd. Kroodsma: ,,We willen akkerbouwers enthousiasmeren om mee te doen. Daarnaast willen we iedereen laten zien wat wij hier in de regio doen op het gebied van vogelbeheer."
Inmiddels hebben zich dertig akkerbouwers bij Waadrâne aangemeld. ,,Daarnaast zijn er nog tien boeren die belangstelling hebben. Helaas is er te weinig subsidie over om hen ook te laten deelnemen." De Waadrâne hoopt dat door de campagne de vraag om aan landschapsbeheer te doen groeit. ,,Het zou mooi zijn als daarmee het draagvlak voor zulke projecten onder boeren groter wordt zodat de overheid bereid is hier meer geld voor uit te trekken."
Om meer ruimte te bieden aan akkervogels heeft Binn´ndieks een apart perceel met bloemenzaad ingezaaid. ,,Het ziet er mooi en fleurig uit", vertelt Klaske Miedema van het bedrijf. ,,Er stoppen geregeld mensen om even bij het perceel te kijken. Het gebied wordt er ook een stuk aantrekkelijker door." Op het perceel groeien onder andere klaprozen, zonnebloemen en korenbloemen. ,,We kunnen het ongeveer zo bewerken als een gewone akker waardoor het geen extra werk kost." Binn´ndieks heeft dit jaar voor het eerst een gebied voor akkervogels ingericht.
Kroodsma hoopt dat de samenwerking tussen veeteelt- en akkerbouwbedrijven zal toenemen wanneer meer akkerbouwbedrijven zich aansluiten bij de Waadrâne. ,,De bloemenvelden van de akkerbouwbedrijven zouden als kruidenrijk veevoer kunnen dienen nadat ze in oktober zijn gemaaid." Naast het verlenen van informatie wil het collectief binnenkort excursies organiseren om het vogelbeheer te promoten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties