De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiowoensdag, 20 juli 2016

Minder Friese gezinnen staan onder toezicht
Leeuwarden - Er zitten minder Friese gezinnen onder toezicht. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015 van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dat gisteren gepubliceerd is. Het aantal gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel is vorig jaar afgenomen van 1160 naar 1043. Het centrum heeft een adviserende rol bij jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld en kindermishandeling.
Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de kinderrechter, als vrijwillige hulp niet werkt. Een voorbeeld daarvan is ondertoezichtstelling van een gezinsvoogd. Op 1 januari 2015 waren er 308 Friese gezinnen onder toezicht van een jaar of korter en 605 van langer dan een jaar. Op 31 december lagen deze cijfers op respectievelijk 234 en 558. Het aantal gezinnen waarvan kinderen buitenshuis onder voogdij werd gesteld bleef rond de 250.
De vrijwillige en minder intensieve versie van ondertoezichtstelling, de beschermingsregie, daalde ook. Het Regiecentrum noteerde een afname van 264 op 1 januari tot 128 op 31 december.
De organisatie gaf 3111 adviezen over huiselijk geweld. Daarbij ging het in 2907 gevallen om kindermishandeling. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ging 1 januari 2015 op in de nieuwe organisatie Veilig Thuis Friesland, dat onderdeel is van het regiecentrum. Het regiecentrum wil de cijfers niet vergelijken met eerdere jaren, omdat de werkwijzen zijn veranderd. Zo worden nu ook oudermishandelingen geregistreerd. Uit het Jaarverslag 2014 van Bureau Jeugdzorg Friesland blijkt dat er in dat jaar 3758 meldingen van kindermishandeling waren.
De nieuwe organisatie heeft sinds vorig jaar meer taken wegens de nieuwe Jeugdwet. In 2015 waren de gemeenten voor het eerst verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg.
De organisatie was gisteren niet bereikbaar voor een toelichting op de cijfers.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties