De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Hoofdartikelzaterdag, 9 juli 2016

´Lekker doorrijden´ en de verkeersdoden
Op snelwegen waar 130 kilometer per uur gereden mag worden, is de kans dat een ongeluk een dodelijke afloop heeft, groter dan op wegen met een lagere maximumsnelheid. Dat blijkt uit een analyse van door de politie geregistreerde ongelukken van de afgelopen jaren, die deze week bekend werd. Op wegen met een 130 km-limiet vielen vorig jaar bij 10 procent van de ongelukken met lichamelijk letsel een of meer doden. Op wegen waar 120 gereden mag worden, had 7,5 procent van deze ongelukken een dodelijke afloop. Het percentage dodelijke slachtoffers daalt flink als de maximum snelheid nog lager wordt. Bij 100 km/u is het aantal doden minder dan 2 procent.
De cijfers die door de Volkskrant zijn opgevraagd en geanalyseerd laten een onthutsend beeld zien. Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd onlangs bij monde van minister Melanie Schultz van Haegen nog verkondigd dat er geen aanwijzingen waren dat de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen tot 130 km/u leidt tot meer verkeersdoden.
In 2015 is het aantal verkeersdoden op snelwegen sterk gestegen: van 52 naar 74. Op de 130 km-snelwegen steeg het aantal verkeersdoden van 16 naar 35. In de jaren ervoor was er sprake van een lichte daling van het aantal verkeersdoden en volgens het ministerie kunnen op basis van één jaar geen duidelijke conclusies worden getrokken. Het officiële standpunt van de minister is dat er geen eenduidige verklaring is voor de sterke toename van het aantal doden in het verkeer in 2015. Formeel heeft de minister gelijk. Er is geen hard bewijs, er is meer onderzoek nodig maar het boerenverstand suggereert dat er wel iets aan de hand is.
Er bestaat al langer kritiek op de verhoging van de maximumsnelheid die als een van de vurige wensen van de VVD is doorgevoerd. Om wille van het het ´lekker doorrijden´ van de liberalen worden levens in de waagschaal gezet. Natuurlijk heeft iedere automobilist zijn eigen verantwoordelijkheid op de weg en het is niet verplicht om 130 km/u te rijden, maar dat de mogelijkheid bestaat is wel het gevolg van overheidsbeleid. Het is al jaren geleden wetenschappelijk vastgesteld dat naarmate de snelheid hoger is een botsing resulteert in ernstiger letsel. De minister heeft, na het besluit om de maximumsnelheid te verhogen, miljoenen uitgetrokken voor extra veiligheidsmaatregelen om ernstige ongevallen te voorkomen. Als de maximumsnelheid niet was verhoogd had dat niet gehoeven.
Naast de kans op extra dodelijke ongevallen speelt rond de maximumsnelheid ook nog steeds de controverse rondom het fijnstof in de lucht bij snelwegen. Volgens de minister wordt nagenoeg overal aan de normen gedaan. Afzonderlijke deskundigen betwijfelen dat. Langdurig verblijf in gebieden met een relatief hoog percentage fijnstof leidt tot verschillende lichamelijke klachten en uiteindelijk tot een leven dat korter is dan mensen die in schonere lucht leven. Ondertussen worden de wellicht nog grotere gevolgen van ultrafijnstof niet meegewogen in de beslissing om het aantal 130 km-wegen uit te breiden.
Het onnodige liberale speeltje heeft ernstige maatschappelijke gevolgen, maar die worden makkelijk weg gerelativeerd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties