De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiowoensdag, 6 juli 2016

Zorgen wethouder Feitsma over rol or van Caparis
Leeuwarden - Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden heeft gisteravond ernstige verdenkingen gericht aan het adres van leden van de ondernemingsraad (or) van sociale werkvoorziening Caparis. ,,De or doet dingen die ze niet zou moeten doen", zei hij gisteravond in een op het laatste moment openbaar gemaakte raadsbijeenkomst.
Volgens Feitsma is de kern van het probleem bij Caparis het al dan niet opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen. De ondernemingsraad heeft dat gedaan, evenals 21 leden van het managementteam (mt) en de staf en twee van de acht aandeelhouders, te weten Heerenveen en Smallingerland. Leeuwarden en de vijf andere gemeenten weigeren dat te doen. Volgens Feitsma omdat het onverantwoord is het vertrouwen op te zeggen in de drie commissarissen. ,,Dan komt de herstructurering in gevaar." Volgens Feitsma heeft een mt-lid hem verteld dat in de kantine blanco vellen zijn uitgedeeld, waaraan na ondertekening een brief zou zijn toegevoegd met de oproep een andere raad van commissarissen te benoemen. ,,Dat is niet netjes. Als dat waar is, hebben we álle reden om vertrouwen in de raad van commissarissen te houden."
Een ander verhaal dat hem ter ore is gekomen via een van de vier mt-leden die de raad van commissarissen nog wel steunen, is dat een medewerker op de werkvloer een contract moest ondertekenen met een aantal juridische fouten erin. Als die persoon dat niet zou ondertekenen, zou die zijn baan kunnen verliezen. ,,Dat soort dingen horen we vanuit de organisatie, en die lezen we niet in de pers. Heel zorgelijk. Dan moet er een laag boven zo’n organisatie staan."
Feitsma en zijn collega Andries Ekhart herhaalden dat Caparis nu gebaat is bij rust. Om die reden zouden alle partijen zich moeten neerleggen bij de vorige week door de raad van commissarissen benoemde interim-bestuurder Peter Lincklaer Arriëns. Die moet de komende twee maanden de rust en het respect terugbrengen in het bedrijf. Om die reden noemde Feitsma het ,,teleurstellend" dat de or niet afziet van een kort geding om adviesrecht op te eisen in de benoeming van de interim. Wel steunt hij het doorzetten van het hoger beroep van de raad van commissarissen tegen het niet mogen beëindigen van het contract van de ingehuurde directeur Tjerk Sinnema. ,,Omdat in de eerste zaak niet is gekeken naar de kern van de zaak, dat gebeurt in een bodemprocedure wel."
Kandidaat
De raadsleden Tamara Bok (PvdA) en Jan Atze Nicolai (PAL GroenLinks) vroegen of de interim ook de kandidaat van de or voor de raad van commissarissen bij de gesprekken wil betrekken. Deze kandidaat, Pieter de Kroon, werd na één gesprek ongeschikt bevonden, maar staat nog steeds open voor een benoeming. Feitsma reageerde lauw op die suggestie. ,,Ik denk niet dat dat de kern van het probleem is."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties