De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkdinsdag, 5 juli 2016

School mag openbaar én christelijk zijn
Leeuwarden - Kleine scholen in krimpregio´s die samengaan, mogen in de toekomst zowel christelijk als openbaar onderwijs geven. Een wetsvoorstel met die strekking stuurde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gisteren naar de Tweede Kamer. Friese basisscholen denken dat de maatregel ertoe kan leiden dat twee dorpsscholen gemakkelijker samengaan.
Op dit moment moet bij een fusie tussen twee scholen nog worden gekozen voor een van beide richtingen. Een samenwerkingsschool tussen bijvoorbeeld een christelijke en openbare basisschool mag niet onder beide koepels vallen. De school moet specifiek kiezen voor óf de christelijke óf de openbare signatuur.
Met zijn voorstel hoopt de staatssecretaris dat dergelijke scholenfusies eenvoudiger worden, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Hij neemt de maatregel specifiek voor krimpregio´s, omdat men in veel krimpdorpen bij gesprekken over een samengaan van beide dorpsscholen tegen dit probleem aanloopt.
Overigens functioneren fusiescholen vaak wel als samenwerkingsschool. Ze worden vaak informele samenwerkingsscholen genoemd. Op dit moment zijn in Fryslân tien van zulke scholen, onder meer in Vrouwenparochie, Sumar en Augustinusga. Die scholen zijn formeel christelijk óf openbaar, maar bij de fusie zijn wel afspraken gemaakt voor aandacht in het onderwijs voor beide richtingen.
Rigide
Dekker vindt de fusieregels nu te ,,rigide". Hij stelt dat de afgelopen jaren geen enkele samenwerkingsschool is ontstaan, al vonden Friese scholen daar in de praktijk dus wel een oplossing voor. ,,Als we nou eigenlijk met z´n allen vinden dat dit één school zou moeten zijn, laten we dat dan ook mogelijk maken", zegt de bewindsman.
Hans Greidanus, voorzitter van de christelijke onderwijskoepel CBO Fryslân, is blij met het voorstel van de staatssecretaris. ,,Nu wordt de fusieschool formeel christelijk of openbaar, al ziet ze zichzelf als een samenwerkingsschool. Bij het wetsvoorstel kiest de nieuwe school nog steeds voor een van beide koepels, maar wordt wel een echte samenwerkingsschool met aangepaste statuten."
Lees verder in het Friesch Dagblad van 5 juni 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties