De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiodonderdag, 30 juni 2016

Groot windpark komt definitief bij Cornwerd
Leeuwarden - Het grote windpark bij de snelweg A7 bij Cornwerd gaat er definitief komen, maar het is nog de vraag of op de omstreden locatie ten noorden van de A7 ook turbines komen. Provinciale Staten kozen gisteren definitief voor de opschaling van het bestaande windpark Hiddum-Houw. Pas later wordt een besluit genomen over de exacte locatie van de nieuwe turbines.
De opschaling van het windpark is een initiatief van energiebedrijf Nuon en de ondernemersfamilies Brouwer en Mensonides. Het is de bedoeling dat de huidige turbines worden vervangen door tien tot vijftien grote molens met een vermogen van in totaal 36 megawatt. Samen met de molens die er al staan en het toekomstige windpark in het IJsselmeer, voldoet de provincie daarmee aan de doelstelling om 530,5 megawatt aan windenergie per jaar te kunnen leveren.
Al in 2014 stemden Provinciale Staten in met de komst van een groot windpark rond deze locatie. Daarop meldden zich twee initiatiefnemers bij de provincie. Naast de opschaling van Hiddum-Houw ging het om een plan voor de realisatie van een kleiner windpark bij Pingjum. Voor dat laatste park is niet veel draagvlak, vooral niet bij omwonenden.
Enkele dagen geleden stuurde een initiatiefgroep uit Pingjum, Witmarsum en Wons een petitie naar de provincie, met de wens dat bij de opschaling van Hiddum-Houw hoe dan ook geen windturbines komen ten noorden van de A7. Het is nu nog de bedoeling dat windturbines aan weerszijden van de A7 komen.
Onder anderen Avine Fokkens (VVD) vroeg gistermiddag aandacht voor de petitie. Gedeputeerde Klaas Kielstra zei dat pas op een later moment een besluit valt over de manier waarop het nieuwe windpark wordt ingevuld. Hij zei dat hij daarbij de wens van de omwonenden mee zal nemen. ,,Dat ik rekening houd met hen, dat mag duidelijk zijn."
Na die toezegging stemden Provinciale Staten met een ruime meerderheid in met het voorstel.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties