De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiowoensdag, 29 juni 2016

Caparis verliest vertrouwen bij gemeenten
Drachten - De gemeenten Heerenveen en Smallingerland hebben gisteravond het vertrouwen in de raad van commissarissen van Caparis opgezegd. De huidige situatie bij de sociale werkvoorziening in Drachten vinden ze onwerkbaar en onacceptabel. Ze achten de huidige RvC niet in staat de rust te laten terugkeren bij het bedrijf. Eerder zegden de ondernemingsraad en de meerderheid van het management het vertrouwen in de commissarissen al op.
Heerenveen en Smallingerland vinden dat de RvC zijn verantwoordelijkheid moet nemen. ,,Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidmarkt zijn niet gediend met slepende conflicten en rechtszaken", vinden zij. De andere zes aandeelhouders (Achtkarspelen, Leeuwarden, sOpsterland, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Weststelingwerf) delen de conclusie van Heerenveen en Smallingerland niet. Zij hebben nog voldoende vertrouwen in het trio leden van de RvC.
Het bericht van de beide gemeenten kwam na de mededeling dat een plotseling geschrapte informatiebijeenkomst voor raadsleden in Drachten toch doorgaat vanavond. Dat gebeurde na hevige verontwaardiging onder raadsleden.
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van vandaag

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties