De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Hoofdartikelzaterdag, 25 juni 2016

Uittreden Nederland uit EU ondenkbaar?
Het Verenigd Koninkrijk moet in theorie binnen twee jaar uit de Europese Unie zijn. Dat zegt het reglement met betrekking tot uittreding. Dat lijkt een redelijk lange tijd, maar gedurende die 24 maanden zal hard moeten worden gewerkt aan de ontvlechting. Die is ingewikkeld en voor een belangrijk deel een activiteit die nieuw is: nog niet eerder verliet zo´n belangrijke lidstaat de Unie. De 27 leden van de Europese Unie zullen erop toezien dat alles binnen de termijn wordt afgehandeld. Ze hebben liever dat het proces eerder wordt afgerond. Of Europa kiest voor de tegenovergestelde positie: de ontvlechting als een slepend proces, waarbij het Verenigd Koninkrijk jarenlang bungelt onder de (on)welwillendheid van Europa. Koste wat kost moet worden voorkomen dat de indruk kan ontstaan dat het Verenigd Koninkrijk een premie krijgt voor het uittreden. Zo´n premie versterkt de krachten in de Eurolanden die het liefst ook willen uittreden. Denk in Nederland aan Wilders en in Frankrijk aan Marie le Pen.
Het scenario van een ontmanteling van de Europese Unie is niet een wilde gedachte. De Duitse minister van Financiën, Schäuble, heeft er publiekelijk op gezinspeeld en noemde Nederland als voorbeeld voor een mogelijke uittreding. Zijn opmerking zet aan tot denken. De politieke elite in ons land denkt geen seconde aan uittreden. En toch noemt Schäuble ons land als eerste dat de Unie zou kunnen verlaten - de Nexit. De minister van de oosterburen ziet met een andere blik naar ons land, bijvoorbeeld naar Wilders en naar de mensen die hem steunen. De opmerking van Schäuble moet op z´n minst een aansporing zijn voor de politieke elite om nog eens goed te kijken naar de Nederlandse samenleving, in het besef dat ongeloof in een Nexit de blik op de werkelijkheid vernauwt. Dat is een gevaarlijke omstandigheid: er kunnen totaal onverwachte dingen gebeuren.
De Duitse kanselier Angela Merkel was de eerste Europese regeringsleider die een uitspraak deed over de noodzaak van een grondige bezinning op Europa. Zij beseft dat de weerstand tegen Europa - of wat onder die noemer wordt geschoven - serieus moet worden genomen. Of die bezinning tot een revisie van het Europese project zal leiden, is nog volstrekt onduidelijk. Een belangrijk kritiekpunt is dat velen in Europa vinden dat het democratisch gehalte van ´Brussel´ niet goed is geregeld.
Een concreet voorbeeld van die kritiek is de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker. Die is door regeringsleiders op z´n stoel gehesen, na een stoelendans in de schemer van de achterkamers.
Een ander kritiekpunt is het uitkleden van de natiestaat: steeds meer bevoegdheden verhuizen naar Brussel. Maar mensen willen de zetel van de macht liever dichterbij, in een verband dat ze kunnen overzien en waarin hun romantische gedachten over 'hun land´ niet worden aangetast.
In de campagne in het Verenigd Koninkrijk lag de volle nadruk op voor en tegen uittreding. De burgers hebben gekozen. Het Verenigd Koninkrijk zal zich moeten redden en dat lukt vast.
Alle nadruk moet nu liggen op de voorwaarden voor een hechte Europese Unie, zowel intern als internationaal.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Raar. Onze politici en media zagen de bankencrisis niet aankomen (Wellink wel?) Nu hebben van SGP tot VVD de brexit niet zien aankomen. Zou het zo kunnen zijn dat de verbinding tussen bovenlaag en en onderlaag helemaal zoek is. Pechthold is voor referenda maar nu even niet. Brexit voor NL zou zo maar kunnen.

T Holwerda, Swifterbant - maandag, 27 juni 2016


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties