De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Regiodinsdag, 21 juni 2016

Gemeenten: te weinig zicht op zorginkoop
Beetsterzwaag - De gemeenten Opsterland, West- en Ooststellingwerf overwegen zich gedeeltelijk terug te trekken uit Sociaal Domein Fryslân. Ze hebben door toenemende bureaucratie steeds minder zicht op het werk van deze organisatie, die namens de 24 Friese gemeenten onder meer de inkoop van zorg verricht. Dat zei wethouder Wietze Kooistra gisteravond tijdens de raadsvergadering van Opsterland.
Sociaal Domein Fryslân (SDF) is vorig jaar opgericht door de gemeenten vanwege de decentralisatie van taken naar gemeenten op het terrein van jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de participatiewet. De organisatie is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden. SDF verzorgt de inkoop van onder meer specialistische jeugdzorg, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg en helpt gemeenten bij het opstellen van beleid.
Opsterland, West- en Ooststellingwerf, de zogenoemde OWO-gemeenten, zijn net begonnen met het samenvoegen van andere taken in het sociaal domein, vooral administratief werk. Dat is conform een afspraak van enkele jaren geleden. Bij de bespreking van die samenvoeging in de raad liet de wethouder gisteravond blijken dat hij vindt dat SDF te veel op afstand staat. ,,En we willen zicht houden op wat we doen, waar we ons geld aan uitgeven."
Lees verder in het Friesch Dagblad van dinsdag 21 juni

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties