De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Geloof & Kerkdinsdag, 21 juni 2016

Tsjerkepaad 2016: deuren gaan weer open
Leeuwarden - Voor veel Friezen - en mensen buiten de provincie - is het inmiddels een traditie in de zomer: Tsjerkepaad. De open-kerkenroute beleeft dit jaar de dertiende editie. Thema is 'kerk en muziek’.
Dat wordt onder meer vormgegeven door verschillende concerten in de kerken die hun deuren open stellen. Stichting Organum Frisicum heeft een nieuw concept bedacht voor de Orgelmiddagen. 'Als het orgel klinkt hoor je letterlijk hoeveel muziek er in de kerk zit. In plaats van de concentratie van orgelbespelingen tijdens het Monumentenweekend in september, zullen deze verspreid over de gehele periode van Tsjerkepaad worden gehouden’, aldus voorzitter Gerrit Groeneveld in de Tsjerkepaadgids. Aan mensen die een instrument bespelen, of die goed kunnen zingen, kan een podium worden geboden, oppert hij.
Dit jaar zijn er ook weer vijf Kleasterrűntsjes, waarbij er wandeltochten gehouden worden langs plekken waar in het verleden kloosters hebben gestaan, zowel uit de tijd voor 1580 als uit de afgelopen eeuwen. De eerste keer is op 16 juli, vanuit de St. Nicolaaskerk in Sint Nicolaagsa.
Tsjerkepaad opent zaterdag in Dronryp, in de Salviuskerk (D’Alde Wite). Een uitgebreid muzikaal programma past bij het jaarthema. Het kinder- en jeugdkoor De Sjongende Pompeblęden uit Baard zingt onder leiding van Martijn van Dongen, er is een optreden van fluitiste Marlinda Wenselaar en is een korte lezing over de Salviuskerk en de Geboortekerk in Dronryp door Wopke van der Schaaf.
Tsjerkepaad begon in 2004 op initiatief van de Friese Raad van Kerken met het openstellen van 25 kerken. Anno 2016 zijn er rond de 250 kerken open en bezoeken tienduizenden mensen - per editie - op zaterdagmiddag de open kerken. Sommige kerken zijn ook doordeweeks open. Het belangrijkste van Tsjerkepaad is dat de kerken open zijn en er op deze manier gastvrijheid wordt geboden, aldus voorzitter Groeneveld.
Liturgische kleden
Wie de lijst van de deelnemende kerken doorneemt, ziet dat er nog altijd nieuwe kerken zich aansluiten bij het initiatief dat in 2004 begon. Nieuw zijn bijvoorbeeld de Doarps-tsjerke van Metslawier en de Leeuwarder katholieke Dominicuskerk.
De gezamenlijke start van Tsjerkepaad is weliswaar in Dronryp, maar de meeste kerken gaan vanaf 2 juli open. De laatste openstelling is op 10 september - in het weekeinde van de Open Monumentendag. Tsjerkepaad wordt afgesloten in de Grote Kerk in Drachten, op 17 september. De Mariakerk van Kortezwaag speelt ook in op het thema 'kerk en muziek’. Daar is op de eerste openingszaterdag, 2 juli, een origineel Amerikaans harmonium (1896) te horen. Het is gebouwd door de firma J. Estey in Brattleboro (Vermont). Het instrument is door deskundigen grondig nagekeken, zodat bij de opening van Tsjerkepaad het weer in volle glorie kan klinken. In de Piterkerk in Lippenhuizen mogen organisten zelf achter het gerestaureerde Van Dam-orgel uit 1859 plaatsnemen op de open dagen.
Plaatselijk zijn gemeenten al maanden bezig met de voorbereidingen om zoveel mogelijk mensen te interesseren een kijkje te nemen in hun kerk. De exposities zijn daarbij steeds belangrijker, naast het kerkinterieur. In de Akkrumer Terptsjerke worden tijdens de openstelling liturgische kleden tentoongesteld, voorzien van verklarende teksten. In de kerk worden ook drie orgelconcerten gegeven. Op 14 juli door Martin Mans, op 3 augustus door de André Knevel (Canada) en op 17 september door Evert van der Veen.
In de doopsgezinde kerk van Joure is er de expositie Zien wat het verhaal vertelt. In deze expositie worden op zogenoemde flanelborden allerlei verhalen getoond uit het Nieuwe Testament. Het flanelbord werd in het midden van de twinigste eeuw veelvuldig ingezet als hulpmiddel om Bijbelse verhalen uit te beelden op kleuter- en zondagsscholen.
Het oude kerkje van Roodkerk heeft een kunstenaar uit de buurt uitgenodigd. Heine Noordstra uit Műnein exposeert hier een aantal etsen. Het gaat in het werk om 'de zintuigelijke beleving van spiritualiteit’.
De opening begint in Dronryp om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur). Overzicht van deelnemende kerken op www.tsjerkepaad.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties