De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiozaterdag, 18 juni 2016

Nazorgers haken af vanwege raapverbod
Wiuwert - Voor veel leden van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) is de lol van het nazorgen er een beetje af sinds kievitseieren niet meer geraapt mogen worden. De belangstelling voor nazorg neemt af. Dat constateert BFVW-voorzitter Rendert Algra nu ook de drie telrondes van half mei tot begin juni - de zogeheten tweede leg - zijn afgerond.
Algra: ,,Der wie altyd in soad belangstelling foar de neisoarch ûnder ús leden, omdat der wat tsjinoer stie: de hobby fan it aaisykjen. It kompetysje-elemint, de sport, de ear, dy ûntbrekke no. Dat knypt wol by guon leden. In diel seit: wy litte ús net kenne en dogge gewoan neisoarch. Mar foar in oar part is de lol derôf."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 18 juni

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties