De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Hoofdartikelmaandag, 13 juni 2016

Zorgen en nog eens zorgen over Brexit
Nog maar tien dagen en dan is er het Britse referendum over Europa. Als de uitslag is: we vertrekken, dan beleeft Europa een van de grootste gebeurtenissen in de moderne Europese geschiedenis. De zorgen over het vertrek en het optimisme over de kans dat de Britten willen blijken, wisselen in omvang. Tot voor enkele weken geleden waren de peilingen bijna allemaal gunstig voor de Europa-gezinden. Er worden veel peilingen gehouden en een soort totaal van al die peilingen geeft nu een spannende uitslag: 47 procent is er voorstander van dat het Verenigd Koninkrijk binnen boord blijft, 44 procent wil vertrekken en 9 procent weet het nog niet.
De wending die zich lijkt af te spelen zou best eens het begin kunnen zijn van een lijn. De angst voor een slechtere economie door in Europa te blijven, lijkt te zijn vervangen door een emotionele, onbestemde angst voor nog meer immigranten. Dat onderwerp kan zo maar de discussies gaan beheersen en dat is potentieel gevaarlijk voor de tegenstanders van vertrek. Politici van die soort doen er alles aan om het 'i-woord’te vermijden. Ze beseffen dat het onderwerp kan leiden tot ongecontroleerde uitbarstingen van angst, weerzin of woede.
Intussen groeien de zorgen over wat te doen als de Britten kiezen voor het vertrek. Niemand weet goed wat er dan moet gebeuren. Noch in het Verenigd Koninkrijk, noch in Brussel. Er ligt geen draaiboek klaar voor de omstandigheid dat de Britten vertrekken. De diverse Europese landen zullen verschillend reageren. De uittreding moet in twee jaar geregeld zijn, maar onder welke voorwaarden? Nederland en andere noordelijke landen zullen problemen het vertrek zo netjes mogelijk te regelen. Netjes houdt hier vooral in: met zo weinig mogelijk schade aan de economische betrekkingen. De Britten kunnen na uittreding niet meer meedoen met de Europese interne markt. Om de schade daarvan te beperken, zullen verdragen worden gemaakt.
Niemand weet of en zo ja, hoe dat allemaal moet. Er gaat eerst nog veel energie zitten in de zorgen over wat er met de euro gebeurt als de Brexit daar is. En in de zorgen over een mogelijk domino-effect: welk land volgt? De Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, heeft afgelopen week zijn zorgen daarover uitgesproken en noemde Nederland als mogelijke kandidaat om het Britse voorbeeld te volgen.
Het is vooral de onoverzichtelijkheid van de gevolgen van een vertrek die politici en ambtenaren zenuwachtig maakt. Beide groepen houden van duidelijkheid zodat ze zich kunnen voorbereiden op wat te doen. En juist die duidelijkheid is er niet en zal er waarschijnlijk ook niet aanstonds zijn als de gevreesde exit een feit is. En de kans is groot dat er uiteindelijk weinig duidelijkheid zal zijn: onverwachte gebeurtenissen zullen over elkaar buitelen.
Naarmate de datum van het referendum nadert, komen er meer uitspraken van Europese politici. Tot nu toe was de beste manier om de Britse premier Cameron te steunen in zijn pogingen zijn land in Europa te houden, vooral: niet mee bemoeien. Maar de Duitse Angela Merkel heeft nu openlijk gezegd dat de Britten het zullen bezuren als ze tegen Europa stemmen.
Britse wed-bedrijven doen overigens goede zaken. Het meeste geld wordt ingezet op de pro-Europese uitkomst. Dat geeft hoop...

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:


Volgens mij zullen de Britten er toch voor kiezen om in de EU te blijven, ook al schort er wel het een en ander aan de Brusselse besluitvorming op het gebied van democratische legitimiteit. Maar via radio en tv en de kranten (in binnen- en buitenland) wordt de bevolking zo bang gemaakt dat ze zeer waarschijnlijk voor zekerheid zal kiezen. De EU zou er wel goed aan doen in dat geval lessen te trekken en de bezem door alle Europese instellingen te halen, d.w.z. machtswellust, fraude, corruptie, vriendjespolitiek en geldverspilling uit te roeien. Te beginnen bij de huidige Europese Commissie die zonder enige democratische controle landen als Polen, Hongarije, Slowakije e.a. schoffeert omdat ze geen links regime hebben en daarmee de verkiezingsuitslagen in die landen aan haar laars lapt. Of anders gezegd: het is toch al te gek dat onderkoning Timmermans (van rode signatuur) op eigen houtje zou mogen en kunnen uitmaken wat politiek correct is en niet in genoemde landen en zelfs sancties zou kunnen opleggen....

Jan Schils, Brussel - maandag, 13 juni 2016


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties