De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 februari

Regiodonderdag, 9 juni 2016

Fusieproces NHL en Stenden mag door van personeel
Leeuwarden - De medezeggenschapsraden van de Leeuwarder hogescholen Stenden en NHL geven groen licht aan de besturen om de voorgenomen fusie verder uit te werken.
Drie weken geleden publiceerden de besturen een rapportage waarin ze de wens tot fusie of een andere vorm van intensieve samenwerking motiveren (de 'waarom-vraag’). Beide mr’s hebben dat document bestudeerd en concluderen dat het voldoende duidelijkheid schept over de achterliggende gedachte van de fusie.
De raden melden dat de organisaties verder kunnen met de uitwerking van de volgende twee documenten. Allereerst zal een rapportage komen over de 'wat-vraag’: hoe verregaand de samenwerking of fusie zal moeten zijn. Als laatste zal de 'hoe-vraag’ beantwoord worden in een concreet plan van aanpak.
Pas als alle drie documenten er zijn en in samenhang beoordeeld kunnen worden, nemen de medezeggenschapsraden een definitief besluit.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 juni

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties