De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodonderdag, 9 juni 2016

Harnehal in Tzummarum mogelijk dicht
Tzummarum - De Harnehal aan de Buorren in Tzummarum dreigt in 2018 de deuren te moeten sluiten. Eigenaar woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland heeft het contract met de huidige beheerder niet verlengd. Dat contract loopt medio 2017 af. Sportverenigingen die gebruikmaken van de hal moeten vanaf die datum elders onderdak zoeken.
Met de gemeente Franekeradeel is afgesproken dat schoolgymnastiek in elk geval nog tot en met 2018 in de Harnehal blijft plaatsvinden. Franekeradeel verstrekt daarvoor ook subsidie. Maar wat er na 2018 met de hal en de schoolgymnastiek gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De gemeente zegt zich nog op de toekomst te beraden.
Dat de woningstichting het contract met de huidige exploitant niet verlengt, komt vooral door het teruglopende gebruik van de sporthal. ,,Het kan niet meer uit", aldus manager klant en contact Bert Sietsma van Wonen Noordwest Friesland. ,,De laatste jaren waren al moeizaam, terwijl de kosten voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaak blijven. Het is te duur."
Daarnaast is het laten exploiteren van een sporthal geen hoofdtaak van een woningcorporatie, geeft Sietsma toe. Zelf de hal exploiteren, kan Wonen Noordwest Friesland dan ook niet doen. Sietsma: ,,Dat is wettelijk niet toegestaan. Wij kunnen alleen een exploitant zoeken of de hal verkopen."
Aderlating
Dat het gebruik van de Harnehal terugloopt, ziet ook voorzitter Gerben van der Mei van het Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum. ,,Vroeger, zo rond het jaar 2000, was er elke avond wel wat te doen: zaalvoetbal, badminton, gymnastiek. Dat is allemaal minder geworden."
Toch zou sluiting van de hal ,,een aderlating" zijn voor Tzummarum, meent Van der Mei. Ook omdat niemand weet wat er dan met de hal gaat gebeuren. ,,En hij staat toch op een prominente plek in het dorp." Daarbij is het plein voor de hal ingericht als speciaal sportplein. Dat wordt dat als zodanig ook veel gebruikt. Van der Mei: ,,Daar kun je bijvoorbeeld voetballen en kaatsen. Dat ben je dan wellicht ook kwijt."
Dorpsbelang heeft daarom de verenigingen die gebruikmaken van de hal uitgenodigd om te praten over de toekomst van de Harnehal en de dreigende sluiting. Die vergadering vindt vanavond plaats.
Ook verenigingen die geen gebruikmaken van de hal, maar dat eventueel wel zouden kunnen doen, zijn uitgenodigd. Niet zozeer om hen over te halen de Harnehal te gebruiken, aldus Van der Mei. ,,Wel om te kijken wat er mogelijk is. Hoe staan we hier als dorp in en wat kunnen we doen? We willen informeren en inventariseren."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 juni

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties