De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiomaandag, 6 juni 2016

Veel te weinig plaats voor statushouders
Leeuwarden - De achterstand van Friese gemeenten bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) loopt verder op. Vorige maand zorgden de 24 gemeenten voor een woning voor 97 statushouders, zo blijkt uit een nieuw overzicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Om te voldoen aan de landelijke taakstelling voor het eerste half jaar, is de komende weken een forse inhaalslag nodig.
Iedere gemeente heeft de plicht om te zorgen voor huisvesting voor een aantal statushouders. Naarmate meer gemeenten hun taakstelling niet halen, blijven de asielzoekerscentra voller zitten en wordt dus de kans groter dat crisisopvanglocaties nodig zijn. Medio vorige maand meldde staatssecretaris Klaas Dijkhoff al dat gemeenten de afspraken tot nu toe niet goed nakomen. In een brief aan alle gemeenten stelde hij dat de situatie 'urgent’ is.
Ondanks die urgentie wil het met de huisvesting in Fryslân nog niet vlotten. Het eerste half jaar moesten de Friese gemeenten gezamenlijk de huisvesting verzorgen voor 867 statushouders. Dat komt neer op 145 per maand. Met de 97 opvangplaatsen in mei lag het aantal gerealiseerde plaatsen fors lager. Ook in de maanden daarvoor werd het aantal van 145 bij lange na niet gehaald.
Slechts vijf Friese gemeenten lopen voor op de taakstelling: Weststellingwerf en de vier Noordoost-Friese gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Van de andere gemeenten moeten vooral Súdwest-Fryslân (78) en De Fryske Marren (76) een inhaalslag maken.
Over heel Fryslân was de achterstand in huisvesting van vergunninghouders 395 op 1 juni. Dat betekent dat de Friese gemeenten tot en met 30 juni een kleine vierhonderd statushouders moeten huisvesten, willen ze de taakstelling halen.
Ook elders wordt de taakstelling waarschijnlijk niet gehaald. Landelijk moeten deze maand nog 9500 statushouders worden gehuisvest.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties