De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiowoensdag, 1 juni 2016

Fryslân haalt besparingsdoel energie niet
Leeuwarden - Fryslân zal de doelstelling niet halen om het energieverbruik in de provincie met 20 procent te verlagen ten opzichte van 2010. Dat concludeert adviesbureau KNN in een 'quickscan’ in opdracht van de provincie. Het energieverbruik in het bedrijfsleven en in het verkeer neemt te veel toe.
De provincie is al enkele jaren bezig met maatregelen die het energieverbruik moeten terugdringen van 66,1 petajoule in 2010 naar een kleine 53 petajoule in 2020, een doelstelling die is afgeleid van het doel van de Europese Unie. Vele miljoenen werden uitgetrokken voor subsidieregelingen, onder meer voor het isoleren van woningen.
Tot nu toe gaat het redelijk goed. In 2014 - de meest recente cijfers - was het totale energieverbruik gedaald met 5,4 procent, tot 62,6 petajoule. Het energieverbruik daalde vooral bij woningen en bij maatschappelijk en zakelijk vastgoed - grotendeels door isolatie dus - en in de landbouw en waterwinning.
In de sectoren industrie en verkeer en vervoer steeg het energieverbruik de afgelopen jaren. KNN verwacht nu dat die stijging de komende jaren zal doorgaan en dat het energieverbruik in de provincie zal stabiliseren op 63 petajoule, een daling met slechts 5 procent dus ten opzichte van 2010. De belangrijkste redenen: het energieverbruik in verkeer en vervoer zal blijven toenemen (mensen rijden steeds meer kilometers, er zijn meer auto’ s en het gewicht van auto’ s neemt toe) en de mogelijkheden voor besparingen in de industriesector zijn beperkt.
Rijksbeleid
Gedeputeerde Michiel Schrier (SP) zegt dat de provincie niet veel invloed heeft op een groot deel van die ontwikkelingen. Als gevolg van de economische groei neemt de energiebehoefte in zijn totaliteit toe, aldus Schrier. Verder is de mate waarin mensen bijvoorbeeld overstappen op een elektrische auto vooral afhankelijk van beleid van het rijk. ,,We hebben veel bespaard, maar omdat het energieverbruik in het algemeen toeneemt, valt dat weg tegen elkaar."
In de beleidsbrief gaat Schrier al uit van een toekomstig energieverbruik van 63 petajoule. ,,Hiermee wil ik een realistisch doel stellen." Over de oude doelstelling om het verbruik te verlagen tot 53 petajoule: ,,Misschien was men toen nog in een hosanna-stemming."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties