De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodinsdag, 31 mei 2016

Taboes zijn er misschien wel, maar die zitten niet in de weg
Blauwhuis - ,,It geloof komt wolris te praat, mar it giet net hiel djip. 'Geane jo ek nei tsjerke?’, dat praat." Elske Hobma (88) begeeft zich graag in de conversatiezaal van woonzorgcentrum Teatskehs in Blauwhuis. Praten over het geloof is steeds vaker taboe, stond gisteren in de krant. Mevrouw Hobma en haar broer Johannes Rypma (89) herkennen dat enerzijds wel, maar het is niet veel anders dan vroeger in Blauwhuis en omgeving.
Dat komt misschien wel door de bijzondere plek die het van oorsprong rooms-katholieke dorp op de kerkelijke kaart inneemt, denkt het krasse tweetal. ,,Wy groeiden op yn in roomske hshlding yn Aldegea Wymbrits", zegt Rypma, een enthousiast causeur. ,,Wy ha hjir yn Blauhs katolyk nderwiis hn, mar hiene fierders allegear grifformearden om s hinne."
In Teatskehs is de verhouding ook zo, zegt mevrouw Hobma. ,,Der binne fjouwer roomsken en de rest is grifformeard of herfoarme. Soms fernimst wol datst wat allinne bist as katolyk. By it ble-iten bidden de measten, mar wy meitsje in krske. Dr waard noait wat fan sein, mar soms, as ien fan bten de omkriten komt, krijst der rare blikken of fragen oer."
Rypma wijst erop dat Blauwhuis wat dat betreft altijd een speciaal dorp is geweest. In de oorlog kreeg de gereformeerde familie van de opgepakte Broer en Wiebe de Witte steun van de pastoor, dansten katholieken en protestanten door elkaar met de evacus uit Kerkdriel, had iedereen bewondering en respect voor de processie op Sacramentsdag, en ga zo maar verder. ,,Eltsenien libbe meinoar."
Dat er niet veel over geloofszaken gesproken wordt wil niet zeggen dat het een taboe is dat bewust vermeden wordt. Seks is wel zo’n onderwerp. Rypma: ,,Dr giet it net oer. Sa gau as dat te praat komt, is it: 'dr wolle wy net oer prate’. Mar it makket net ien t dat dr net oer praat wurdt."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 31 mei

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties