De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodinsdag, 31 mei 2016

Politici eisen opheldering over Caparis
Leeuwarden - De gemeenteraad van Leeuwarden wil weten wie precies verantwoordelijk is voor de problemen bij Caparis. De voltallige gemeenteraad nam gisteravond een motie aan met die strekking. Ook moet nog eens goed gekeken worden naar de structuur rondom de sociale werkvoorziening. Caparis verzorgt de sociale werkvoorziening voor acht gemeenten in een zogenoemde gemeenschappelijke regeling. De acht gemeenten - Leeuwarden, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Oost- en Weststellingwerf, Smallingerland, Heerenveen en Opsterland - zijn ook de aandeelhouders.
De gemeenteraad van Leeuwarden vindt dat ze te weinig invloed heeft op het reilen en zeilen bij Caparis, waar het de afgelopen jaren vaak misgaat. Zo bleek de laatste maanden dat een deel van het personeel te weinig kreeg uitbetaald, lopen er gerechtelijke procedures rond weggestuurde directeuren die willen blijven en heeft de ondernemingsraad het vertrouwen in de raad van commissarissen opgezegd.
De motie was een initiatief van Verenigd Links dat zich als een van de weinige partijen al maandenlang druk maakt over de problemen. Niet alleen steunen nu andere partijen VL’s roep om actie, sommige fracties gaan daarin zelfs verder.
Pal/GroenLinks-fractievoorzitter Jan Atze Nicolai noemde de acties die het college tot nu toe heeft ondernomen - het praten met verschillende partijen binnen Caparis - te mager. ,,Waar ligt de grens voor het college om in te grijpen?" vroeg Nicolai zich af. ,,Het is een oncontroleerbare en geldverslindende gemeenschappelijke regeling geworden", zo verwoordde hij het gevoel binnen zijn partij.
Ook de PvdA was ontstemd, ook al zijn het twee eigen wethouders die binnen Leeuwarden voor Caparis verantwoordelijk zijn. ,,Wij kunnen ons niet voorstellen dat een instelling voor zo’n groep kwetsbare mensen zo slecht bestuurd wordt", zei raadslid Joke Speelman.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 31 mei

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties