De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Hoofdartikeldinsdag, 31 mei 2016

Discriminatie en niet integer, hoe zit dat?
Integriteit is een lastig begrip. het is in zekere zin een modewoord: bankiers, accountants, ambtenaren, wethouders, verzorgenden; iedereen moet integer zijn. Wat het begrip precies betekent, is lastig te definiëren. Integriteit heeft te maken met eerlijkheid, met transparantie - ook zo’n modewoord - met openheid, geen verborgen agenda’s, geen achterdeurtjes, onschendbaarheid, geen perverse prikkels op bepaald gedrag en zo zijn er meer (karakter)eigenschappen of handelingen te noemen die onder het begrip integriteit kunnen vallen. Een begrip met zo veel betekenissen wordt wel een containerbegrip genoemd: er valt van alles onder. In het gebruik overheerst het begrip als moreel begrip en het is heel lastig om het begrip in juridische termen te vatten. Dat komt mede omdat opvattingen over wat (moreel) juist is, veranderen.
De gemeente Smallingerland heeft besloten om gedurende een jaar niet in te kopen bij het bedrijf A.Th. de Boer in Drachten. Het bedrijf levert de gemeente onder meer materialen voor (groen) onderhoud en werkkleding. De gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders zijn tot de maatregel gekomen als uitdrukking van afkeuring van het gedrag van De Boer jegens een homoseksuele kandidaat-stagière. Die is niet aangenomen; De Boer keurt de homoseksuele praktijk af op grond van zijn levensovertuiging. De Boer is door de rechter veroordeeld wegens discriminatie. Smallingerland vindt dat bij aantoonbare discriminatie sprake is van niet-integer gedrag. De gemeente wil alleen zaken doen met integere bedrijven. Daarom heeft het college besloten om voor de rest van het jaar af te zien van het doen van aankopen bij het bedrijf.
Er zijn diverse opmerkingen te maken bij het besluit van Smallingerland. De eerste is: het gedrag van de Boer wordt bestempeld als niet-integer, want er is sprake van aantoonbare discriminatie. Die koppeling is merkwaardig. De Boer is in zijn handelen volstrekt open geweest. Over zijn motieven, over zijn besluit, heeft hij geen smoesjes bedacht om de kandidaat niet aan te nemen - hoe integer wil je het hebben?
De volgende opmerking gaat over de koppeling discriminatie en niet integer. Op grond waarvan worden beide in één adem genoemd? Is iedereen die de wet overtreedt, niet integer? Hoe gaat die redenering precies? En wat is 'niet integer’ in dit verband? Dat wordt allemaal niet duidelijk in de verklaring van de gemeente.
Het is nogal wat als een overheid een bedrijf/ingezetene niet-integer noemt. Dat geldt temeer als die kwalificatie niet wordt gegrond op argumenten, omstandigheden of gedrag. Niet alleen het betreffende bedrijf, maar alle inwoners van Smallingerland hebben er belang bij om te weten wat de gemeente onder 'niet integer’ verstaat. Bijvoorbeeld de chauffeur die veroordeeld wordt wegens te snel rijden in een vrachtauto die voor de gemeente rijdt. Is die chauffeur ook niet integer? En zo ja, wil de gemeente dan ook geen zaken meer doen met (het bedrijf van) de chauffeur? Zo nee, wat is het verschil tussen De Boer en de chauffeur?
Zo zijn er nogal wat vragen te stellen bij het beleid van Smallingerland. En bij het gedrag van de fracties die het eens zijn met het besluit van het college.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Integriteit is een lastig begrip. het is in zekere zin een modewoord: bankiers, accountants, ambtenaren, wethouders, verzorgenden; iedereen moet integer zijn. Wat het begrip precies betekent, is lastig te definiëren. Integriteit heeft te maken met eerlijkheid, met transparantie - ook zo'n modewoord - met openheid, geen verborgen agenda's, geen achterdeurtjes, onschendbaarheid, geen perverse prikkels op bepaald gedrag en zo zijn er meer (karakter)eigenschappen of handelingen te noemen die onder het begrip integriteit kunnen vallen. Een begrip met zo veel betekenissen wordt wel een containerbegrip genoemd: er valt van alles onder. In het gebruik overheerst het begrip als moreel begrip en het is heel lastig om het begrip in juridische termen te vatten. Dat komt mede omdat opvattingen over wat (moreel) juist is, veranderen.

t g holwerda, Swifterbant - maandag, 6 juni 2016


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties