De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 12 mei 2016

Vergassing van ganzen 'effectief middel’
Leeuwarden - Bij de vergassingsactie in de Jan Durkspolder bij Oudega (S.), juni vorig jaar, zijn in totaal 1574 ganzen gevangen en vergast in opdracht van Provincie Fryslân. Uit een gezamenlijke evaluatie van de vangactie, concluderen onder meer provincie Fryslân, Faunabeheereenheid Fryslân en natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea dat vergassing een geschikte manier is om snel in één keer een grote hoeveelheid ganzen te doden.
Het was voor het eerst dat ganzen door middel van vergassing werden gedood in Fryslân. It Fryske Gea ziet de methode als de effectiefste en diervriendelijkste manier om de overlast van ganzen voor boeren rond natuurgebieden in te dammen. De populatie is in de laatste twintig jaar geëxplodeerd. Alleen in Fryslân verblijven er naar schatting al een miljoen exemplaren.
Beter verloop
Hoe effectief de maatregel ook is, de manier waarop de vergassing verloopt kan beter, concluderen de betrokken instanties. Met de inzet van meer wagens kan nog sneller worden gewerkt. Ook ontsnapten tijdens het drijven nog zeshonderd ganzen.
Daarnaast werden de dieren volgens het rapport onnodig verstoord toen het net - dat moest voorkomen dat de ganzen zouden wegvliegen - op de vanginstallatie losliet, waarna mensen de kraal in moesten om de schade te herstellen. De ganzen drukten vervolgens samen in één hoek. En zo’n 150 tot 200 dieren - ongeveer 10 procent van het totaal aantal gevangen vogels - kwamen door verdrukking of vertrapping om het leven. Bij een volgende actie moet het hekwerk in een cirkel worden opgesteld. Er zijn dan geen hoeken meer waarin ganzen klem kunnen komen te zitten.
De Faunabeheereenheid heeft voor dit jaar een nieuwe aanvraag gedaan om ganzen te kunnen vangen en vergassen in gebieden van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. De provincie moet die aanvraag goedkeuren. Eind mei wordt bekend of die goedkeuring er komt. Dan wordt ook duidelijk wanneer en in welke gebieden de maatregel kan worden toegepast, met inachtneming van de verbeterpunten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties