De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiowoensdag, 11 mei 2016

Impasse dreigt bij weidevogeltellingen
Leeuwarden - De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) ligt in de clinch met het Collectievenberaad over de vergoeding voor de weidevogeltellingen in het land. Deze week heeft het bestuur van de BFVW besloten niet in te stemmen met een voorstel van de koepel van agrarische natuurverenigingen (collectieven) in Fryslân. Als beide partijen het niet alsnog eens worden, overweegt de BFVW de telgegevens niet meer door te geven.
De telgegevens van de BFVW worden gebruikt om het succes te meten van de maatregelen in het kader van agrarisch natuurbeheer, zoals het later maaien van het land. Het was de bedoeling dat provinciale afspraken zouden worden gemaakt over een telvergoeding voor de vrijwilligers vanaf dit jaar, tegelijk met de invoering van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer. Ondanks dat de tellingen al zijn begonnen, zijn de partijen het nog steeds niet eens. De BFVW wil zes euro per beheerde hectare, het Collectievenberaad wil niet verdergaan dan 4,50.
Volgens BFVW-voorzitter Rendert Algra is het twistpunt ontstaan omdat ook tellingen moeten worden uitgevoerd in omliggende hectares van het weidevogelland. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van het succes van het agrarisch natuurbeheer. ,,Wy moatte 60.000 hektares telle om de 15.000 behearhektares goed yn kaart bringe te kinnen." De BFVW wil daarom de hogere vergoeding hebben per beheerde hectare.
Voorzitter Wilco de Jong van het Collectievenberaad zegt dat een lager bedrag voldoende is. Hij is het niet eens met de berekening van het aantal hectares dat moet worden geteld en vindt bovendien dat de collectieven uiteindelijk zelf kunnen bepalen hoe het succes van agrarisch natuurbeheer wordt gemeten. ,,En wij vinden het ook spijtig dat niet overal sprake is van weidevogelbeheer. Maar daar is voor gekozen."
Algra zegt dat, als beide partijen er niet alsnog uitkomen, een mogelijke consequentie is dat de BFVW de telgegevens niet meer vrijgeeft. De boeren zouden in dat geval ook zelf weer tellingen moeten doen. ,,En dat soe fansels net goed węze, want it is goed dat der in űnôfhinklike kontrôle is op it sukses fan it agrarysk natoerbehear."
De partijen gaan opnieuw met elkaar in gesprek. De Jong zegt dat als dat nodig is mogelijk wel lokale afspraken kunnen worden gemaakt met de vogelwachtafdelingen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties