De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Hoofdartikelvrijdag, 6 mei 2016

Hemelvaart en de raadsels over Judas
Tot en met de dag van de hemelvaart van Jezus beseften zijn leerlingen niet wat de betekenis was van de komst van Jezus op aarde, zijn lijden en zijn opstanding. In de omgang met de leerlingen had Jezus herhaaldelijk gezinspeeld op die betekenis, maar steeds blijkt hoe de leerlingen die nog niet konden bevatten. In de veertig dagen na de opstanding verscheen Jezus aan de leerlingen en sprak met hen over het koninkrijk van God. Op de dag van de hemelvaart zei Jezus hen, op de Olijfberg, om in Jeruzalem te wachten tot de belofte van God zou uitkomen - de doop met de heilige Geest. Door die Geest zouden de leerlingen getuige van Hem kunnen zijn. De leerlingen wisten kennelijk niet waarop Jezus doelde en vroegen of Jezus het koningschap van IsraŽl zou herstellen, zo staat het in het Bijbelboek Handelingen.
De periode van veertig dagen na de opstanding is niet zomaar een aanduiding. Het getal veertig komt vaak voor in de Bijbel als aanduiding van een bijzondere periode: het volk IsraŽl verbleef veertig jaar in de woestijn, Mozes verbleef veertig dagen op de berg SinaÔ en Elia was veertig dagen op de berg Horeb en Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn, aan het begin van zijn optreden. Steeds als er sprake is van een periode van veertig, staat er iets nieuws te gebeuren. Zo kregen de leerlingen na de periode van veertig dagen na de opstanding een opdracht: getuige zijn van Jezus, tot aan de uiteinden van de aarde, in de kracht van de Geest.
Nadat ze deze woorden hadden gehoord, werd Jezus omhoog geheven en opgenomen in een wolk. Zo onttrok Hij zich aan hun gezicht. De wonderlijke gebeurtenis van het opgenomen worden komt in de Bijbel vaker voor. Hetzelfde wordt verteld van Henoch en van Elia.
Er is de neiging om het opgenomen zijn van Jezus te zien als een scheiding: Jezus was er steeds, op een bijzondere wijze na zijn opstanding, en nu is Hij weg. Zo ervoeren de leerlingen het ook. Maar ze werden op dat gevoel aangesproken door twee engelen: wat staren jullie naar de hemel; Hij komt terug zoals Hij is gegaan. De leerlingen keerden terug naar Jeruzalem. Daar kwamen ze bijeen met anderen en vulden de tijd met 'vurig en eensgezindí bidden.
Tijdens een van die bijeenkomsten richtte Petrus het woord tot de leerlingen en de anderen, zoín 120 mensen in totaal. In zijn toespraak ging het onder meer over Judas. Die had volgens Petrus tegen geld voor gids gespeeld om Jezus te kunnen arresteren. Van het geld dat hij voor die wandaad kreeg, kocht hij een stuk grond. Hij kwam ten val en zijn buik scheurde open; de ingewanden kwamen er uit.
Deze schets wijkt nogal af van wat er staat in het evangelie van MatteŁs. Daarin krijgt Judas betrouw. Hij wilde het geld niet houden en gooide de dertig zilverstukken in de tempel en verhing zich. De hogepriesters kochten van het geld een stuk grond en bestemden het als begraafplaats voor vreemdelingen.
Wat is de achtergrond van de sterk verschillende beschrijvingen van de lotgevallen van Judas in de Bijbel?
In Handelingen staat na de passage over Petrus vrijwel direct het verhaal van Pinksteren. Voordat dat feest gevierd wordt, is er tijd om na te denken over de raadsels van en over Judas.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties