De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiowoensdag, 4 mei 2016

Leeuwarder bioscopen willen Pathé via Europa stoppen
Leeuwarden - De Leeuwarder bioscopen Tivoli en Cinema hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat zij vinden dat Leeuwarden zich schuldig maakt aan staatssteun. Dat schrijft de advocaat van de bioscopen Wim Sleijfer in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Leeuwarden. Die moet maandag een besluit nemen over een bestemmingsplanwijziging die de komst van Pathé naast de Harmonie mogelijk moet maken. Volgens de brief van Sleijfer gaat de gemeente op drie onderdelen de fout in.
Het eerste punt waarop de gemeente niet volgens de Europese richtlijnen zou hebben gehandeld betreft het ontbreken van een taxatie van de grond die aan Pathé wordt verkocht. Die taxatie zou pas plaats hebben gevonden nadat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de nieuwe bioscoop zou zijn gesloten. Volgens de Leeuwarder bioscopen wordt Pathé hier mee bevoordeeld, omdat de grondprijs nu lager zou zijn uitgevallen.
Omdat de nieuwe bioscoop gebouwd wordt op een parkeerplaats zou Pathé er voor moeten zorgen dat er vervangende parkeerruimte moet worden gecreëerd. Het college van B en W bevestigt volgens Sleijfer dat er een algemene regel is dat parkeren op eigen terrein wordt opgelost en dat er bij verlies van plaatsen gecompenseerd moet worden. Maar Pathé hoeft dat niet van het college omdat er twee parkeergarages in de buurt zijn.
Ook zou de gemeente geweigerd hebben een openbare biedprocedure te volgen, terwijl de exploitanten van de twee Leeuwarder bioscopen ook belangstelling zouden hebben gehad voor de locatie.
Rapporten
Uit onderzoeken van de gemeente kwam eerder al naar voren dat mocht de nieuwe bioscoop leiden tot sluiting van de huidige bioscopen, er dan genoeg alternatieven zouden zijn om de leeg komende panden in te vullen. Volgens Sleijfer blijkt dat nergens uit en gaat de gemeente volledig voorbij aan de specifieke inrichting van beide bioscooppanden waardoor leegstand dreigt.
Maandag moet de gemeenteraad een besluit nemen over de bestemmingsplanwijziging. Als de raad akkoord gaat staat de komst van de nieuwe bioscoop bijna vast, tenzij de klachten bij de Europese Commissie gegrond verklaard worden.
Hoe groot die kans is, en of de gemeente daar rekening mee houdt, is onbekend. Op vragen van het Friesch Dagblad liet een woordvoerder van de gemeente weten dat de situatie nu 'te precair’ is voor een reactie. Pas na de behandeling in de gemeenteraad wil het college van B en W op vragen ingaan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties