De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiomaandag, 2 mei 2016

Blijvende uitwisseling Canada en Fryslân
Leeuwarden - Achttien Canadese veteranen vierden vorig jaar in Fryslân de herdenking van zeventig jaar bevrijding mee. De jongste was toen 89 jaar, de oudste 96. De Friese stichting Canadian Liberators wil voorkomen dat met het wegvallen van de laatste veteranen ook de verhalen verdwijnen. Daarom worden plannen gemaakt om de contacten met de bevrijders en hun families te behouden, de verhalen vast te leggen en te verspreiden op scholen in Canada.
Koos Pot uit Leeuwarden is bestuurslid van de stichting die drie weken geleden werd opgericht. Ze spoorde vorig jaar de veteranen in Canada op die Fryslân meehielpen bevrijden. Dat deed ze voor de stichting Befrijdingsfestival Fryslân die het programma rond de viering van zeventig jaar bevrijding samenstelde. In 1995 was ze ook betrokken bij de organisatie rond de herdenking. Dat jaar kwamen enkele honderden veteranen naar Fryslân.
Met de namenlijst van toen werden de Canadese bevrijders opnieuw opgespoord, want de contacten waren in de tussenliggende twintig jaar verwaterd. Achttien veteranen waren nog in staat de reis te maken. ,,Zij zijn er momenteel allemaal nog en zijn allemaal nog gezond", vertelt Pot.
Met de Canadezen kwamen in totaal 45 familieleden mee naar Fryslân. Sociale media maken het nu makkelijker de banden warm te houden. Op Facebook is een groep opgericht van veteranen, familieleden en vrijwilligers die zich met de organisatie van de herdenking van vorig jaar bezighielden.
De stichting wil dat er een blijvende uitwisseling ontstaat tussen Fryslân en Canada. In 2018, in Leeuwarden is dan de landelijke start van de bevrijdingsfestivals, hopen ze opnieuw veteranen en familieleden naar Fryslân te halen. En wanneer de veteranen er niet meer zijn, wil de stichting ervoor zorgen dat nabestaanden in 2020 de herdenking van de bevrijding kunnen bijwonen. Daar willen ze onder andere fondsen voor aanschrijven.
De plannen moeten nog vorm krijgen, zegt Pot. Daar wordt aan gewerkt. ,,Maar het zou te gek zijn als een aantal hier kan komen." De veteranen willen wel. ,,Je zag de mannen vorig jaar groeien tijdens de tocht door de provincie. In alle plaatsen stonden mensen te juichen. Ze zijn opgetild door het publiek. Misschien kunnen we de rondtocht in 2018 in kleine vorm overdoen."
Documentairemaakster Deborah Parks, nicht van veteraan Jim Parks, werkt momenteel aan een filmproject voor de stichting. Ze was vorig jaar ook in Fryslân. ,,Zij gaat de verhalen optekenen van alle veteranen, zodat die bewaard blijven. Deze mannen van een jaar of achttien, negentien vochten voor een land dat ze niet kenden. Wat deed de oorlog met hen? Het is belangrijk dat hun verhalen blijven leven, dat het niet stopt als de laatste veteraan er niet meer is."
Een zoon van een andere veteraan is docent op een middelbare school in Canada. Hij merkte dat het verhaal van de Canadese bevrijders in het onderwijs daar niet wijdverbreid is. De stichting wil daarom lesmateriaal gaan verspreiden op scholen. ,,Hier leren kinderen alles over de oorlog en de bevrijding. In Canada weten ze er wel van, maar de oorlog had daar natuurlijk niet zo’n impact als hier. Het land heeft geen bezetting en bevrijding meegemaakt. We willen dat ook alle kinderen daar weten hoe belangrijk de Canadese veteranen zijn geweest voor ons. Dat de bevrijding mede door hen gemaakt is."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties