De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiowoensdag, 27 april 2016

Jurkjes in de kast en het trainingspak aan
Beetsterzwaag - De 55 leden van Showband Oerterp dragen vandaag hun winteruniform bij de jaarlijkse Oranje-optocht in Beetsterzwaag. De jurkjes blijven in de kast, zegt Mettie de Vegt. Net als bij de intocht van Sinterklaas dragen de majorettes en colourguards een rood trainingspak.
Een beetje regen, daar schrikken de muzikanten uit Ureterp niet van, zegt De Vegt, die zelf saxofoon speelt. Ook de kou kunnen ze gemakkelijk trotseren. ,,Yn desimber rinne wy ek faak gench troch de kjeld", zegt ze. Wel krijgt de muziekploeg het advies om vandaag een extra shirt onder het uniform aan te doen.
Klaas van der Glas van de gelijknamige muziekinstrumentenfabriek in Heerenveen adviseert de muziekverenigingen goed buienradar in de gaten te houden. Als er een hagelbui op komst is, is zijn advies: schuilen. ,,Koperynstruminten kinne dr net oer, oer de hagel. De kns is grut dat der lytse dken yn it ynstrumint komme. Dat wolle jo net ha", weet Van der Glas. Ook geeft hij als tip om de instrumenten wanneer ze nat zijn geregend goed droog op te bergen. ,,Faak is it sa, dan komme se yn ’e koffer en in pear dagen letter by de repetysje komme se der wer opdroege t, mar dan sjocht it der net t", aldus Van der Glas. Goed droog wrijven met een thee- of handdoek is zijn advies. Datzelfde geldt voor de slagwerkinstrumenten.
Bij fanfare Concordia uit Wjelsryp heeft Pieter Post al voorbereidingen getroffen voor Koninsdag. De originele marsmuziek is gekopieerd, zodat de kopies op de standaard worden gezet. ,,As it reint, kinne wy dy fuortgoaie en hlde wy s djoere muzyk yn oarder", legt Post uit. Vanmorgen om half negen gaat Concordia, zoals elk jaar op Koningsdag, 'troch de buorren’. In principe duurt de marsparade vijf kwartier, maar als het slecht weer is wordt de tocht ingekort.
Voorheen ging de fanfare wel op een boerenwagen door het dorp, maar dat beviel niet echt, vertelt Post. Vandaar dat men de laatste jaren marcherend door de straten gaat. ,,Dy tradysje wolle wy noch lang yn stn hlde", aldus Post. Hij vindt Koninsdag een uitgelezen dag om het korps te presenteren aan het grote publiek. Veel muziekverenigingen maken geen rondgang meer door het dorp. Concordia wel. Zij heeft er zelfs een lichtgewicht sousafoon voor gekocht. ,,Ik spylje bes-bas en dy is net te tillen, mar sa’n licht keunststof ynstrumint is prima mei te nimmen", zegt Post.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties