De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkmaandag, 25 april 2016

Onderzoek naar nieuwe plek voor landelijk kantoor Protestantse Kerk
Utrecht - Het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat aan de slag met een nieuw huisvestingsplan. Want met de krimp van de kerk is het landelijk kantoor in Utrecht (veel) te groot geworden.
Het Protestants Landelijk Dienstencentrum (LDC) aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht is gevestigd in een voormalig militair hospitaal. In 1997 kochten de drie Samen op Weg-kerken het gebouw om er hun Landelijk Dienstencentrum te vestigen.
De komende drie tot vijf jaar blijft de Dienstenorganisatie gehuisvest in het complex aan in Utrecht, aldus het nieuwe beleidsplan van de Dienstenorganisatie. Op dit moment is het duurder voor de Protestantse Kerk om elders ruimte te huren, dan de huidige situatie aan te houden.
Door de krimp van de Protestantse Kerk gebruikt de organisatie het gebouw slechts voor 54 procent. Verder wordt er ruimte verhuurd aan derden en zoīn 15 procent staat leeg. Door de verwachte krimp van de organisatie zal de ruimtebehoefte van de Dienstenorganisatie verder afnemen, aldus de vastgoednota. Dit effect wordt nog versterkt doordat werkplekken en faciliteiten steeds meer worden gedeeld.
In de nota adviseert het bestuur van de Dienstenorganisatie in Utrecht mogelijke ontwikkelingen op landgoed Hydepark in Doorn nader uit te werken. Er staat op dit landgoed een boerderij die wellicht mogelijkheden biedt voor de Dienstenorganisatie. De komende jaren wordt onderzocht of het mogelijk is een kantoorgebouw neer te zetten bij het zorghotel en conferentiecentrum Nieuw Hydepark in Doorn, dat ook eigendom is van de kerk. Dit complex is deze maand geopend.
Andere opties die onderzocht zullen worden zijn: verhuizen naar een beschikbaar bestaand kantoor nabij Utrecht CS of blijven op de Joseph Haydnlaan, maar dan het gebouw verkopen en een gedeelte ervan huren.
Tijdens de landelijke kerkvergadering vrijdagavond in Lunteren stemden de synodeleden unaniem in met de vastgoednota. Daarmee steunen ze de door de Dienstenorganisatie ingeslagen weg.
Vakantiecentrum
Wel vroeg een van de synodeleden om ,,niet weer iets groots neer te zetten". Want: ,,we hebben in Nieuw Hydepark een prachtig, representatief huis van de kerk." Directeur Haaije Feenstra van de Dienstenorganisatie gaf aan dat het idee van een prestige-object ,,nooit de bedoeling kan zijn".
Het landgoed Hydepark is eigendom van de Protestantse Kerk. De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland ging in 2012 akkoord met het voorstel om het gedateerde conferentiehotel en vakantiehotel op dit landgoed te vervangen voor een nieuw vakantie- annex conferentiecentrum. Het vakantiehotel is bedoeld voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding. Sinds eind februari kunnen zij in het nieuwe complex terecht. Het conferentiegedeelte - voor bezinning, studie, opleiding en conferenties - ging op 1 maart open. Het complex is iets sneller in gebruik genomen dan was gepland.
Het huis van de kerk is binnen het budget van elf miljoen euro gebouwd. Plaatselijke diaconieŽn hebben tegen gunstige voorwaarden ruim drie miljoen euro aan de Protestantse kerk geleend, waardoor de kosten voor vakanties voor mensen die zorg nodig hebben iets lager uitvallen dan vooraf gedacht.
Op de diaconieŽn is eveneens een beroep gedaan om de inrichting en inventaris van het diaconaal vakantieoord te bekostigen. Dat heeft ongeveer een miljoen euro aan giften opgeleverd.
Als het aan de directeur Haaije Feenstra, ligt, vergadert ook de synode voortaan in Nieuw Hydepark te Doorn. ,,Daar hoort ook de synode thuis, toch? Maar het moet wel praktisch mogelijk zijn. Dus we gaan het in november proberen", zei hij afgelopen week tijdens de synodevergadering. Het zou dus zomaar kunnen dat de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland vorige week voor het laatst vergaderd heeft in congrescentrum De Werelt in Lunteren.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties