De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 23 januari

Regiowoensdag, 20 april 2016

Ook Fryslân wil omgekeerde bewijslast
Leeuwarden - Friezen moeten, net als inwoners van de provincie Groningen, bij schade na de winning van gas of zout uit de bodem niet meer zelf hoeven te bewijzen dat de schade het gevolg is van die winning. In Groningen moeten gas- en aardoliebedrijven al bewijzen dat geconstateerde schade niet het gevolg is van hun handelen. Kunnen ze dat niet, dan komen gedupeerden in aanmerking voor een schadevergoeding. Dat zou ook in Fryslân het geval moeten zijn, zo betoogden Friese gemeenten en de Provincie Fryslân gisteren in Den Haag.
In een manifest uitten de Friese bestuurders hun zorgen over de gevolgen van de bodemdaling en pleiten ze voor een betere rechtspositie bij het vergoeden van de schade. Het manifest is gisteren aangeboden aan de vaste Kamercommissie Economische Zaken in Den Haag. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de nieuwe mijnbouwwet waarin onder meer geregeld is hoe om te gaan met schadegevallen.
,,Dit was vrij uniek. Vertegenwoordigers van bijna alle partijen in de Tweede Kamer waren aanwezig bij de overhandiging van het manifest over gas- en zoutwinning", aldus wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Dongeradeel.
Na de aardbevingen in Groningen van de afgelopen jaren begonnen Friezen uit gas- en zoutwinningsgebieden hun angsten te uiten aan hun gemeentebestuurders. ,,Mensen zijn vooral bang voor bodemdaling. Ze vrezen dat hun huizen gaan verzakken en daardoor in waarde achteruit gaan", legt Braaksma uit.
De Provincie Fryslân nam de grieven die bij de verschillende gemeentebesturen leven steeds serieuzer. ,,In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat de gaswinning in onze provincie niet mag worden uitgebreid," zegt edeputeerde Michiel Schrier. ,,Wij hopen dat dit manifest ertoe leidt dat lokale overheden meer inspraak krijgen bij de winning van gas en zout waardoor er meer aandacht is voor de burger."
Naast inspraak voor lokale overheden was omkering van bewijslast een belangrijk aandachtspunt uit het manifest. Schrier: ,,In de nieuwe mijnbouwwet is er alleen voor de inwoners van aardgasgebieden in Groningen omkering van bewijslast geregeld. In andere winningsgebieden moet de bewoner zelf aan tonen of de mijnwinning oorzaak is van de schade aan zijn of haar huis. Wij willen ervoor zorgen dat de mijnbouwbedrijven aan moeten tonen dat zij niet de oorzaak zijn van de schade."
Om de omkering van bewijslast mogelijk te maken pleit het manifest voor het uitvoeren van nulmetingen. ,,We willen dat het mijnbouwbedrijf een plan maakt waarbij zij de stand van zaken in een gebied vaststelt omtrent de bodem en de staat van de woning. Door in bepaalde termijnen deze metingen te herhalen kan aangetoond worden of de schade daadwerkelijk door het mijnbouwbedrijf is veroorzaakt", zegt Schrier.
Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de nieuwe mijnbouwwet. ,,We hopen dat ons manifest hierbij aandacht krijgt", aldus Schrier.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties