De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Regiowoensdag, 20 april 2016

Onveiligheid op grote wegen aangepakt
Leeuwarden - De provincie wil de komende jaren op zo´n zeventig plaatsen langs provinciale wegen de verkeersveiligheid verbeteren. Op verschillende locaties komen nieuwe rotondes of ovondes, worden kruisingen omgebouwd of wordt bijvoorbeeld nieuwe belijning aangebracht. Voor het werk is dertig miljoen euro beschikbaar.
De aanpak van de situaties vloeit voort uit het coalitieakkoord. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte gisteren de lijst bekend met zeventig locaties die moeten worden aangepakt. Vijf wegen staan met meerdere locaties op de zogenoemde A-lijst, dat is de lijst met de meest urgente verbeterlocaties. Het gaat om de N359 (Bolsward-Workum en Sondel-Lemmer), N384 (Dongjum-Tzummarum), N380 (Oudeschoot-Donkerbroek), N917 (Selmien-Haulerwijk) en N393 (Stiens-Harlingen).
Verder worden ook verschillende plaatsen op de N355 (Twijzel-Quatrebras) en N361 (Tytsjerk-Gytsjerk) aangepakt. Daarnaast zijn meerdere wegen aangewezen met één verbeterpunt. Alle verbeterpunten zijn bepaald in samenspraak met de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de gemeenten.
Poepjes noemde als voorbeeld de N359 (Suderséwei) tussen Lemmer en de rotonde bij Wijckel. Daar geldt een maximum van honderd kilometer per uur. ,,Die weg is ouderwets ingericht, zonder een groene streep in het midden. Mensen denken soms dat ze daar tachtig mogen rijden. Dat kan extreem irriteren, maar daarnaast ook leiden tot inhalen en daardoor onveilige situaties."
De maatregelen worden de komende jaren uitgevoerd. Poepjes sprak van een ,,groslijst": mogelijk vallen sommige locaties nog af. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als blijkt dat grond die voor een maatregel nodig is, niet kan worden aangekocht. In dat geval worden maatregelen genomen die op een reservelijst staan.
Provinciale Staten moeten nog instemmen met het plan. Dat gebeurt naar verwachting in mei of juni.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties