De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Geloof & Kerkmaandag, 18 april 2016

Niemand wint dit jaar de Bernard Smilde Priis
Leeuwarden - Het oecumenisch platform Stifting Krúspunt heeft dit jaar de Bernard Smilde Priis niet uitgereikt. Het ging bij de vierde editie om een prijsvraag voor een nieuw Fries lied over afscheid-verdriet-rouw. De winnaar zou bekend worden gemaakt tijdens de Krúspuntdei afgelopen zaterdag in Akkrum. 'Fan de 25 ynstjoerde teksten kaam net ien boppe de midsmjitte út´, was echter het oordeel van de jury.
Een groot deel van de inzendingen voldeed niet aan de voorwaarden. Het lied moest geschikt zijn voor gebruik in de kerkelijke gemeenschap, maar een sololied, of lied voor een koor of gospelgroep was ook toegestaan. Verder werden er liederen aan de kant gelegd 'dy´t neat mei it leauwe te krijen hiene´, aldus de jury. Andere liederen waren te persoonlijk.
De jury is niet te spreken over de kwaliteit van het Fries van de ingestuurde liederen. 'It Frysk wie hjir en dêr geef, mar faker min of striemin.´ Ook miste de jury 'in fris lûd, in ferrassende ynfalshoeke, in teologyske stap foarút ynpleats fan tebek´.
De Bernard Smilde Priis, vernoemd naar de in 2014 overleden predikant, tekstdichter en auteur van Friese kerkliederen, werd de afgelopen drie jaar wel uitgereikt. Vorig jaar won Margryt Poortstra met een nieuw Fries paaslied.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties