De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiozaterdag, 16 april 2016

Fryslân levert niet genoeg asielplekken
Leeuwarden - Friese gemeenten moeten op zoek naar tijdelijke opvangruimtes om asielzoekers te huisvesten. Dat schrijft de zogenoemde Friese regietafel - bestaande uit de voorzitters van de Veiligheidsregio en de Vereniging Friese Gemeenten (VFG), de commissaris van de Koning, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en vier burgemeesters - aan alle Friese gemeenten. De regietafel vreest dat de gemeenten niet op tijd plekken voor asielzoekers kunnen realiseren.
Fryslân moet 7500 vluchtelingen herbergen, maar de regietafel betwijfelt of dit lukt. In theorie hebben de gemeenten hun plannen hiervoor wel klaar, maar in veel gemeenten is de realisatie vertraagd door praktische problemen of stagnatie in politieke en bestuurlijke processen.
De 7500 plaatsen zijn bovendien misschien niet genoeg, omdat de toestroom van vluchtelingen nog niet opdroogt en omdat tijdelijke opvangplaatsen als in Grou, Kollumerpomp en Leeuwarden binnenkort vervallen.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 april

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties