De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Economiezaterdag, 16 april 2016

Aantal bioboeren groeit
Leeuwarden - In het eerste kwartaal van 2016 hebben 108 nieuwe landbouwbedrijven zich geregistreerd bij certificerings- en controle-instantie Skal. Zij willen de overstap maken naar biologische landbouw. Dit is een hoog aantal, vergeleken met de 136 aanmeldingen van heel 2015.
De stijging is volgens brancheorganisatie Bionext vooral te verklaren door de sterke toename van het aantal melkveehouders dat overstapt op biologisch boeren. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben al zestig melkveehouders zich geregistreerd bij Skal voor omschakeling. Dit is meer dan in heel 2015, toen dit aantal 49 bedroeg.
De omschakelperiode voor grasland is twee jaar, die voor vee is een half jaar. Vanaf de startdatum van omschakeling van de percelen moet de veehouder voldoen aan alle bio-regelgeving voor het grasland. Bij omschakeling van het vee moet hij gaan voldoen aan de biologische regelgeving voor de runderen, onder andere op het gebied van diervoeding. In de praktijk gebeurt dit meestal een jaar na aanmelding van de percelen. De melkveehouders worden door Skal gecertificeerd na de omschakelperiode van het vee. Na certificatie mogen ze hun melk als biologisch gaan verkopen.
In het eerste kwartaal van 2016 hebben tien varkenshouders zich geregistreerd bij Skal voor omschakeling naar biologisch. Dit is evenveel als het totaalaantal registraties over heel 2015. Het aantal geitenhouders en pluimveehouders is niet veel anders dan in voorgaande jaren.
Bionext zegt blij te zijn met de stijging van het aantal biologische boeren en telers. De vraag naar biologische producten groeide de afgelopen jaren veel sterker dan de productie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties