De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 13 april 2016

Kans op aardbevingen pal onder Sneek
Oppenhuizen - De gevolgen van de toekomstige gaswinning bij Oppenhuizen zijn mogelijk veel ernstiger dan gas- en oliebedrijf Vermilion Energy Inc. denkt. De verwachte bodemdaling is groter en de kans op aardbevingen is 19 procent.
Dat concludeert onafhankelijk adviseur ir. Adriaan Houtenbos in een rapport in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Deze overheden hebben het rapport naar minister Henk Kamp (Economische Zaken) gestuurd. Minister Kamp beslist over de gaswinning.
Vermilion wil gas winnen uit het gasveld bij Oppenhuizen iets ten zuidoosten van Sneek. In het winningsplan gaat het gaswinningsbedrijf uit van een bodemdaling van maximaal twee centimeter. De kans op aardbevingen acht Vermilion nihil. Houtenbos gaat daarentegen uit van een minimale bodemdaling van 3,8 centimer in de Swarte Brekken bij Sneek, waar het centrum van de daling ligt volgens Houtenbos. In de bebouwde kom van Oppenhuizen zal de bodem minimaal 2,8 centimeter zakken.
De bovengrens van de bodemdaling is volgens Houtenbos moeilijk in te schatten op basis van de gegevens in het winningsplan. Volgens de onderzoeker ligt deze grens echter in ieder geval niet onder de zes centimeter op het diepste punt bij de Swarte Brekken bij Sneek en op 4,8 centimeter in Oppenhuizen. De bodemdaling zal na zo’n 4,5 jaar nadat het winnen start maximaal drie millimeter per jaar zijn.
Het gebied waar bodemdalingen kunnen voorkomen is volgens de deskundige groter dan Vermilion denkt. Ook in het zuidoosten van Sneek kan men de gevolgen van de gaswinning merken; de bodem kan daar volgens Houtenbos tot 2,6 centimeter zakken. Volgens het rapport is de kans op aardbevingen 19 procent. Houtenbos komt tot andere conclusies dan Vermilion omdat hij een andere rekenmethode hanteert.
Vermilion denkt driehonderd miljoen kubieke meter gas te kunnen winnen bij Oppenhuizen. Houtenbos houdt het op een maximale hoeveelheid van honderd miljoen kubieke meter. Ook denkt Houtenbos dat het meetplan van Vermilion niet afdoende is om afwijkingen in het bodembewegingspatroon tijdig en betrouwbaar te signaleren. Bevingen van 1,5 op de schaal van Richter of lager worden niet opgemerkt.
De drie overheden hebben het rapport naar minister Kamp gestuurd. Ze gaan een zienswijze schrijven op het ontwerpbesluit van de minister, dat tot 6 mei ter inzage ligt. Op 18 april is er een informatieavond over het ontwerpbesluit in Oppenhuizen.
Vermilion
Vermilion gaat het rapport bestuderen. Daarna wordt besloten of er een inhoudelijk reactie komt, meldt Fokke Jansma. Vermilion staat positief tegenover het het rapport. Jansma: ,,Het helpt om tot een uitgebalanceerd inzicht te komen."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties