De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikelwoensdag, 13 april 2016

Waarom wil VVD nu geen mini-enquête?
De coalitie van VVD en PvdA is verdeeld over het plan om een parlementaire mini-enquête te organiseren over de kennelijk massale belastingontduiking. De zogeheten Panama Papers bevatten gegevens die kunnen leiden tot een indrukwekkend beeld van legale belastingontwijking en illegale belastingontduiking. PvdA, SP en GroenLinks willen het nieuwe instrument van de parlementaire mini-enquête inzetten om dat beeld te onderzoeken. De mini-enquête is een initatief van ChristenUnie-voorman Segers. De enquête is een korte variant van de parlementaire enquête. De mini-enquête kent een verschijningsplicht en mensen kunnen onder ede worden gehoord. Het instrument is nog niet eerder gebruikt. Gehoopt wordt dat met de mini-enquête het parlement een extra en effectief instrument krijgt in zijn onderzoeks- en controlerende functie.
Het initiatief krijgt steun van de ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en twee eenmansfracties. daarmee wordt het gesteund door een meerderheid in de Kamer. Het CDA heeft nog geen uitsluitsel gegeven over het wel of niet steunen van het initiatief.
De VVD is tegen een mini-enquête over fiscale praktijken op grond van in ons land geldende belastingconstructies. De liberalen wijzen er op dat de Belastingdienst al bezig is met een onderzoek. De Kamer kan aan bod komen als de Belastingdienst haar bevindingen heeft gepubliceerd. Nu een enquête houden kan leiden tot het hinderen van het onderzoek van de Belastingdienst, meent de VVD. Dat is een bijzondere verklaring. De verantwoordelijkheid van de Belastingdienst is een heel andere dan die van het parlement. De fiscus ziet toe op naleving van de wetten en regels. Het parlement stelt wetten vast en kan nagaan of de wetten en regels (nog) voldoen aan wat het parlement wil. Wat is de echte reden dat de VVD die enquête nu niet wil?
Intussen hebben de onthullingen in de Panama Papers voor veel (re)actie gezorgd. Overal klinkt de roep om meer duidelijkheid van bedrijven en adviseurs over het fiscale beleid. Bedrijven en hun fiscaal adviseurs moeten transparant worden in hun fiscaal beleid, vindt bijvoorbeeld de Duitse minister van Financiën. En staten die niet meewerken aan het voorgestelde transparantiebeleid moeten op een zwarte lijst komen te staan. Dat zal hen leren mee te werken aan dubieuze praktijken.
De reacties op de Panama Papers zijn voor een deel bijzonder heftig. Regeringen, banken, financiële instellingen, individuele politici en bestuurders hebben goed ingeschat dat de Panama Papers niet bepaald het vertrouwen vergroten van het publiek in de wereld van het grote geld en de politiek die aantrekkelijke regelingen mogelijk maakt.
De enquête kan interessante details opleveren. Over bedrijven en hun adviseurs. En over het fiscale beleid van Nederland. Het zal niet verbazen als de enquête ook uitmondt in het richten van de beschuldigende vinger op de politiek. Die zal 'lessen leren voor de toekomst’. Ze lijken goed bedoeld, maar of ze iets uithalen?
Nederland alleen kan niet zo veel; Europa evenmin. Alleen mondiale afspraken kunnen het gewenste effect hebben. En het is een illusie te denken dat zulke afspraken er komen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties