De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Economiewoensdag, 13 april 2016

Boosheid over schrappen plan Skűlenboarch
Kootstertille - Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn boos dat de provincie Fryslân niet verder wil gaan met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Skűlenboarch-Westkern bij Kootstertille. Ze gaan op korte termijn in gesprek met de provincie Fryslân.
Over de aanleg van het bedrijventerrein aan het Prinses Margrietkanaal wordt al jaren gesproken. Op de locatie grenzend aan het huidige bedrijventerrein Westkern, ten westen van Kootstertille, zou tien hectare geschikt worden gemaakt voor de vestiging van watergebonden bedrijven. Onlangs schaarden de raden van beide gemeenten zich nog achter een motie waarin de provincie wordt opgeroepen vaart te maken met de plannen.
Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft nu desondanks besloten te stoppen met de planvorming. Ze wil de algemene provinciale analyse afwachten naar de ontwikkeling van vaarwegen en de behoefte aan 'natte’ bedrijventerreinen. Bij dat besluit speelt mee, schrijft ze, dat de vraag naar dergelijke grond de afgelopen jaren klein was. Sinds 2012 lag die voor heel Fryslân op een hectare per jaar. Poepjes denkt dat voor Noordoost-Fryslân vooralsnog voldoende ruimte is, omdat op het bedrijventerrein Oostkern, ten oosten van Kootstertille, nog twee hectare kan worden gebruikt voor watergebonden bedrijven.
Voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel komt het besluit als een verrassing. Wethouder Marten van der Veen (FNP) van Achtkarspelen is er enigszins verbolgen over. ,,Wy binne hjir al in tal jierren mei dwaande, en no wurdt ynienen de stekker derút lutsen." Van der Veen zegt dat het nieuwe bedrijventerrein van een kleine tien hectare belangrijk is om nieuwe bedrijven naar de regio te trekken. De vergelijking met de vraag van de laatste jaren vindt hij niet juist. ,,Mei de ferkeap fan bedriuwsterreinen giet it de lęste tiid as at it slydjaget. Alles begjint wer op te bloeien. Dat, jo kinne it net goed ferlykje mei de ôfrűne jierren."
Van der Veen en zijn collegawethouder Geerling Schippers van Tytsjerksteradiel hebben inmiddels een gesprek gepland met de gedeputeerde. ,,As de provinsje mear űndersyk wol, dan moatte wy dęr mei-inoar oer prate. Mar sy moatte der net samar mei stopje."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties