De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkvrijdag, 8 april 2016

PKN: langer steun voor pioniersplek op weg naar zelfredzaamheid
Utrecht - Het stimuleren en ondersteunen van nieuwe vormen van kerk-zijn was een van de drie hoofdthema´s uit het beleidsplan 2013-2016 Met hart en ziel. In het nieuwe beleidsplan van de Dienstenorganisatie - dat op 22 april op tafel ligt bij de landelijke kerkvergadering - wordt de huidige praktijk geëvalueerd. De doelstelling om honderd pioniersplekken te vestigen ligt op schema. De Protestantse Kerk telt er nu vijftig, nog eens zo´n dertig zijn er in voorbereiding. Fryslân kent drie pioniersplekken: Nijkleaster in Jorwert, de Kliederkerk in Gaastmeer, en pioniersplek (in oprichting) Yours! in Drachten, gericht op tieners en hun ouders.
De huidige periode van drie jaar ondersteuning door de landelijke kerk blijkt te kort, zowel inhoudelijk als financieel. Een pioniersplek kan op dit moment maximaal 15.000 subsidie per jaar krijgen, mits een lokale kerkgemeenschap zelf ook behoorlijk investeert. ,,We onderzoeken of een termijn van acht jaar haalbaar is", zegt Martijn Vellekoop, coördinator pioniersplekken van de PKN. Voor financiële ondersteuning zoekt de Dienstenorganisaties naar samenwerking met de Solidariteitskas en de Maatschappij van Welstand. Het idee is dat in de laatste jaren een gestage afbouw van de steun plaatsvindt, met zelfredzaamheid als doel.
Pioniersplekken krijgen straks inhoudelijke ondersteuning in de vorm van teamtrainingen en begeleiding ter plekke, en via een open online leerplatform, waar artikelen en filmpjes met missionaire minicolleges te vinden zijn.
Inkomsten
De begeleiding van pioniersplekken heeft veel leerzame ervaringen opgeleverd, concludeert de Dienstenorganisatie. Er moet meer aandacht komen voor de vraag: hoe kunnen pioniersplekken meer toekomstbestendig worden? ,,Dat gaat enerzijds om inkomsten", zegt Vellekoop. ,,Je moet bezoekers van een pioniersplek er vanaf het eerste jaar van bewust maken dat dingen geld kosten. Zet bijvoorbeeld een schoenendoos op tafel wanneer je een maaltijd houdt; in de hoop dat mensen later ook structureel willen geven."
,,Aan de andere kant zullen we als kerk ook moeten wennen aan andere uitgavenpatronen", stelt de coördinator. ,,Het idee dat elke pioniersplaats een eigen predikant en gebouw heeft, is niet haalbaar. Bij de pioniersplek in Drachten nemen vrijwilligers het voortouw. Dat zal vaker gebeuren. Als er een betaalde medewerker is, zal dat meestal slechts voor enkele dagdelen per week zijn."
De PKN verwacht dat het aantal pioniersplekken de komende jaren blijft groeien met zo´n 25 initiatieven per jaar. Die zijn veelal verbonden met lokale gemeenten. Een bescheiden deel (circa 20 procent) kan ook op andere wijzen met de kerk verbonden zijn. Bijvoorbeeld verbonden aan de landelijke kerk, aan een regionale kerkvergadering (classis), of als een interkerkelijk initiatief, licht Vellekoop toe.
Verder zullen er naast de vele kleine initiatieven ook minimaal drie grootschaliger initiatieven van start gaan, zoals Nijkleaster in Jorwert en Mijnkerk.nl.
Nieuwe kansen
Naast de honderd pioniersplekken wil de Protestantse Kerk kerkbreed het missionair bewustzijn vergroten. 'Hoewel niet kwantitatief gemeten, lijkt hiervan inderdaad sprake te zijn. Eerdere kritiek op het concept pioniersplekken is verstomd, veel predikanten en gemeenten ervaren nieuwe kansen voor het evangelie´, aldus het beleidsplan.
Ook zal worden ingezet om pioniersplekken en bestaande gemeenten meer met elkaar in contact te brengen. Zo houden pioniers in Woerden binnenkort een miniconferentie om hun ervaringen uit te wisselen met bestaande kerken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties