De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Geloof & Kerkvrijdag, 8 april 2016

Pauselijk schrijven over vreugde van de liefde
Rome - De exhortatie Amoris laetitia (Over de vreugde van de liefde) is geschreven door paus Franciscus naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014 en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode van vorig najaar. Beide Romeinse kerkvergaderingen hielden zich bezig met huwelijk en gezin. Uit de hele wereld kwamen honderden bisschoppen naar Rome.
Vorig jaar oktober waren afgevaardigden van nationale bisschoppenconferenties, maar ook de patriarchen van de ooster-katholieke kerken, de hoofden van de ministeries van de Romeinse Curie en prelaten met een pauselijke benoeming bijeen in Rome. De Nederlandse bisschoppen stuurden kardinaal Wim Eijk en het echtpaar Massimo en Patrizia Paloni uit Maastricht, dat speciaal door de paus was uitgenodigd voor de synode. Zij woonden deze bij als waarnemer, met hun jongste (twaalfde) kind.
Het drie weken vergaderen leidde toen tot een einddocument met 94 paragrafen, met pastorale oriëntaties over tal van onderwerpen. Gedoopten die gescheiden zijn én opnieuw zijn getrouwd zijn nu feitelijk niet echt welkom in de kerk - en mogen niet aan de eucharistie deelnemen. De bisschoppen werden het hier niet over eens. Het is vooral van belang wat de paus daar nu zelf over gaat zeggen.
De exhortatie wordt gepresenteerd door de kardinalen Lorenzo Baldisseri - secretaris van het Curiedepartement voor de Bisschoppensynodes en Christoph Schönborn (aartsbisschop van Wenen), alsmede het filosofen-echtpaar Francesco Miano en Giuseppina de Simone.
Veelzeggend is de aanwezigheid van kardinaal Schönborn bij de presentatie van het pauselijk schrijven. De Oostenrijkse kardinaal geldt als gematigd-progressief. In een recent interview zei hij onder meer dat er met betrekking tot gescheiden, hertrouwde gelovigen geen zwart-wit stellingname hoeft te zijn; dat er geen onherroepelijk ja of nee bestaat. Zijn eigen ouders zijn gescheiden toen hij nog een tiener was en hij heeft goede vrienden die homoseksueel zijn. ,,De kerk moet niet allereerst in de slaapkamer, maar in de eetkamer kijken. We zullen er respect en begrip voor moeten hebben dat mensen van hetzelfde geslacht een wettig samenlevingsverband sluiten."
36 catechesen
Voor de paus is het onderwerp gezin, familie en evangelisatie een van de speerpunten van zijn beleid. In liefst 36 catechesen (toespraken) op het Sint-Pietersplein behandelde hij het onderwerp in 2015. Zo sprak hij op 11 februari vorig jaar over het christelijke gezin, in het bijzonder het vierde gebod 'Eer uw vader en uw moeder´ en over het belang van een band van liefde tussen generaties. Hoe kinderen een geschenk zijn.
In september gaf hij een exegese over het gezin en het verband tussen het christelijk gezin en de kerk. 'Een kerk die volgens het evangelie wil leven, heeft geen andere gestalte dan die van een uitnodigend huis, waar de deur altijd open staat. Kerken, parochies, instituten met hun deur op slot kunnen geen 'kerk´ worden genoemd, maar 'museum", aldus de kerkvorst destijds. 'De gemeenschap van Jezus heeft in het evangelie de gestalte van een gastvrije familie en niet van een exclusieve sekte. We treffen er Petrus en Johannes aan, maar ook de hongerigen en de dorstigen, de vreemden en de vervolgden, de zondares, de farizeeën en de gekken´, aldus de paus.
Boekenrek
Een jaar eerder, in 2014, bepleitte hij al het meer samen Bijbel lezen in gezinnen. 'De Bijbel moet niet in een boekenrek staan, maar binnen handbereik om er dikwijls in te lezen, elke dag, persoonlijk of samen, man en vrouw, ouders en kinderen, misschien zelfs ´s avonds, in het bijzonder op zondag. Zo groeit het gezin, is het op weg, dankzij het licht en de kracht van het Woord van God.´
Na het uitroepen van het Jaar van Barmhartigheid zal gekeken worden hoe de paus nog meer beleid van 'gezin en geloof´ zal willen maken voor zijn bisschoppen wereldwijd. In het eerder dit jaar verschenen boek De naam van God is genade vertelde de paus aan journalist Andrea Tornielli hoe de huidige tijd een tijd van barmhartigheid is. 'De kerk toont haar moederlijke gelaat, haar gelaat als mama, aan de gewonde mensheid. Ze wacht niet tot de gewonden bij haar aankloppen, ze gaat ze zoeken op straat, ze verzamelt hen, omhelst hen, geeft hun het gevoel dat er van ze wordt gehouden.´
De exhortatie wordt vandaag door het Vaticaan direct beschikbaar gesteld in onder meer Engels, Duits en Italiaans. Later volgt ook nog een officiële Nederlandse vertaling, maar de verschijningsdatum daarvan is nog onbekend.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties