De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Regiodonderdag, 7 april 2016

Mens bedreigt de Waddenzeenatuur
De helft van het natuurlijke werelderfgoed wordt bedreigd door menselijke activiteiten. Dat staat in een gisteren gepubliceerd rapport, dat is opgesteld in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Tot de bedreigde werelderfgoedgebieden behoort ook de Waddenzee. Dat heeft te maken met gaswinning en internationale scheepvaartroutes. Gaswinning zorgt voor bodemdaling waardoor zandplaten mogelijk niet meer droogvallen. Vogels kunnen er dan niet meer foerageren.
Van de 229 werelderfgoed-natuurgebieden, zijn er 114 in gevaar. Veelal door olie- en gaswinning, maar ook door overbevissing, illegale houtkap of aanleg van wegen en stuwdammen. In Europa geldt dit voor twaalf van de vijfendertig gebieden. De Waddenzee komt voor in een lijstje met het Virgin Komibos in Rusland, de Danube Delta in Roemenië en Lapland in het noorden van Zweden.
,,Nederland onderscheidt zich niet van andere bedreigde plekken op aarde", concludeert woordvoerder Dylan de Gruijl van WNF Nederland.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 7 april

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties