De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Regiowoensdag, 6 april 2016

Fryslân moet ruim 1700 statushouders huisvesten
Sneek - De Friese gemeenten moeten dit jaar 1644 asielzoekers met een verblijfsstatus woonruimte aanbieden. Dat maakte burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen gisteravond bekend tijdens een vergadering van de Vereniging Friese Gemeenten. Van der Zwan sprak daar als voorzitter van de Taskforce waarin gemeenten, provincie, COA, Vluchtelingenwerk en woningbouwcorporaties zitting hebben.
De taakstelling van 1644 statushouders is gisteren door het rijk bekend gemaakt. In de praktijk betekent het echter dat Friese gemeenten 1742 statushouders moeten opvangen omdat er een achterstand is van 98 statushouders en de Friese gemeenten op dit moment ook achter lopen als het gaat om het huisvesten van statushouders in het eerste half jaar. ,,Maar het aantal kan nog veranderen, dat is onder meer afhankelijk van hoe het gaat met het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije en wat dat betekent voor de vluchtelingenstroom", aldus Van der Zwan.
De Taskforce weet intussen hoeveel huizen er beschikbaar zijn in Fryslân. In totaal zijn er 930 woningen voor statushouders. Maar het aanbod van de woningen en de vraag komen niet met elkaar overeen, stelt Van der Zwan. ,,Het gaat vooral om eengezinswoningen terwijl de groep statushouders vooral bestaat uit alleenstaande mannen die wachten op gezinshereniging." Door het toegenomen aantal vluchtelingen duurt het veel langer voordat het komt tot gezinshereniging, in plaats van een paar maanden duurt het nu zeker anderhalf jaar aldus Van der Zwan.
Mogelijk moeten huurhuizen worden aangepast om er meerdere mensen in te huisvesten, maar ook alternatieven als voormalige bedrijfs- of schoolgebouwen komen in aanmerking. ,,En gemeenten kunnen natuurlijk besluiten om meer huurwoningen beschikbaar te stellen, maar dat gaat dan wel ten koste van andere groepen woningzoekenden, en dat is niet goed voor het draagvlak", aldus Van der Zwan. Gedeputeerde Klaas Kielstra verbaasde zich erover dat er maar één gemeente bij hem aanklopte voor financiële steun, terwijl er een speciale provinciale regeling was om gebouwen aan te passen voor bewoning. Alleen Weststellingwerf maakte daar gebruik van. Kielstra heeft voor de komende periode 1,2 miljoen euro klaar liggen.
Nationaal probleem
Landelijk loopt de huisvesting van statushouders ook niet soepel, meldde Marco Florijn van het Platform Opnieuw Thuis. De eerste drie maanden slaagden de gemeenten erin om 2650 mensen te huisvesten, voor de komende drie maanden moeten daar nog eens vijfduizend bijkomen. ,,Het lijkt erop dat we in het begin vooral plannen maken, maar er is een echte versnelling nodig", aldus Florijn die de huidige situatie 'zorgelijk´ noemde.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten spreekt vandaag opnieuw met het rijk over de vergoeding voor gemeenten die vluchtelingen opvangen en huisvesten. Het rijk wil daarbij een vergoeding geven die gelijk staat aan de bevolkingsgroei, de VNG vindt dat er meer geld naar de gemeenten moet gaan omdat er meer kosten worden gemaakt dan bij normale groei.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties