De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Economiewoensdag, 6 april 2016

Dassenschade niet groter in Fryslân
Leeuwarden - In twintig jaar tijd zijn er in Gaasterland al met al drie dassenburchten bij gekomen, blijkt uit de nieuwste gegevens. Ook elders in de provincie Fryslân is de dassenpopulatie stabiel gebleven. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van het CDA en de VVD.
Die beide partijen schrijven dat er sprake is van een sterke toename van het aantal dassen en dat daardoor ook veel meer schadegevallen zijn. Voor een toename, laat staan een sterke toename, zijn echter geen aanwijzingen, aldus GS in het antwoord aan de fracties.
Het beeld dat er meer dassen bijkomen is wellicht ontstaan doordat er landelijk wel meer schademeldingen worden gedaan. Onderzoek van de zoogdierenvereniging wees twee jaar geleden echter al uit dat dit grotere aantal meldingen waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat schademelding vanwege de gestegen gewasprijzen vaker loont. Voor een duidelijke stijging van het aantal dassen zijn geen aanwijzingen.
De afgelopen zeven jaar waren er in Fryslân gemiddeld dertien gevallen van schade door dassen, met in totaal een gemiddeld schadebedrag van 7655 euro op jaarbasis. Het gaat dan om schade aan landbouwgewassen. De provincie ziet geen stijgende trend in het aantal schadegevallen of de kosten die daarmee gepaard gaan.
Vorig jaar werd daarnaast 15.000 euro uitgekeerd in het kader van circa 200 dassenovereenkomsten. Dat zijn afspraken waarbij preventief een bedrag wordt uitgekeerd zonder dat er sprake hoeft te zijn van daadwerkelijke schade.
Het ernstigste schadegeval dat in Fryslân bekend is, betreft een paardenhouderij in Oudeschoot. Daar hebben dassen hun vluchtpijpen onder de renbaan door gegraven. De eigenaar beschouwt dat als ernstige overlast die zijn bedrijfsvoering in gevaar brengt, zo schrijft GS. De provincie heeft het verzoek om hier een ontheffing te verlenen op de Flora- en faunawet - om bijvoorbeeld verplaatsing mogelijk te maken - doorgespeeld naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het enige andere geval is een das die een vluchtpijp onder een boerderij heeft gegraven, maar het is niet bekend of dat daadwerkelijk tot schade of overlast heeft geleid.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties