De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodinsdag, 5 april 2016

Fryslân zoekt woning voor 618 asielzoekers
Leeuwarden - Friese gemeenten moeten voor 1 juli van dit jaar nog huisvesting zoeken voor 618 asielzoekers met een verblijfsvergunning.
In totaal moeten de Friese gemeenten in de eerste helft van dit jaar 867 onderbrengen. In de eerste drie maanden van dit jaar kregen slechts 249 zogeheten statushouders een woning toegewezen in Fryslân: krap een derde van de taakstelling. Dat blijkt uit het recentste overzicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Gemeenten hebben de wettelijke taak vluchtelingen te huisvesten die een verblijfsvergunning hebben. Het rijk geeft ze een taakstelling: hoe groter de gemeente, hoe meer zogeheten statushouders zij moet opnemen. Het aantal wordt elk half jaar bepaald door de rijksoverheid, op basis van het aantal mensen dat naar verwachting een verblijfsstatus krijgt. Het COA wijst de statushouders toe aan gemeenten.
De taakstelling van de Friese gemeenten (867) is inclusief de achterstand van 98 personen die er nog ligt van de taakstelling van vorig jaar.
In 2015 huisvestten gemeenten in een jaar tijd 902 statushouders. Als gemeenten op 1 juli nog een achterstand hebben op de taakstelling van het eerste half jaar wordt die opgeteld bij de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar.
Leeuwarden vond tussen 1 januari en 1 april huisvesting voor 37 personen, Súdwest-Fryslân voor 32 mensen, Opsterland 24. Heerenveen vond woningen voor dertien statushouders, Dantumadiel zeven, Harlingen twee en Weststellingwerf twaalf. Ferwerderadiel huisvestte tien personen, één meer dan werd gevraagd.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 5 april

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties