De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiozaterdag, 2 april 2016

Provincie houdt ruim 21 miljoen over in 2015
Leeuwarden - De provincie Fryslân heeft het jaar 2015 met een positief saldo van 21,3 miljoen euro afgesloten. Dat blijkt uit de jaarstukken over 2015. De laatste jaren schreef de provincie altijd zwarte cijfers, maar die cijfers waren nooit zo hoog als nu. Zo was het overschot in 2014 nog ruim tien miljoen euro.
Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe zijn er twee oorzaken aan te wijzen voor de huidige positieve cijfers. ,,We zijn strenger op financiën. Geld dat overblijft wordt niet naar het volgende jaar verschoven, maar gaat terug naar de reserves. En we hebben een obligatie verkocht die zeven miljoen euro winst opleverde."
De obligatie moest verkocht worden omdat die niet meer voldeed aan de eisen die het rijk stelt aan het bezitten van obligaties door overheden. De ruim 21 miljoen euro die de provincie overhoudt, kan de komende tijd bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aanleg van snel internet op het platteland.
Dat de provincie geld overhoudt, betekent niet dat er winst is gemaakt. In 2015 werd er 556 miljoen euro uitgegeven en kwam er maar 449 miljoen euro binnen. De resterende 128 miljoen euro werd uit de reserves naar de begroting geschoven. Dat geld kwam uit de zogenoemde Nuon-gelden die gebruikt worden voor investeringen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties