De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiovrijdag, 1 april 2016

Dorpsgezichten opgeknapt
Holwerd - Het beschermd dorpsgezicht in Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat is dankzij een subsidie-experiment aanzienlijk verbeterd. De afgelopen drie jaar zijn in de dorpskommen 106 panden opgeknapt. Een aanzienlijk deel van de uitgevoerde werkzaamheden was niet gedaan zonder inmenging van de zogenaamde DOM-subsidie, zo staat in een tussentijdse evaluatie.
Het experiment is zo goed verlopen dat de gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân deze werkwijze ook in andere gemeenten en dorpen willen opzetten, bevestigt de provincie. Om de leefbaarheid te vergroten en bevolkingskrimp tegen te gaan was er in totaal anderhalf miljoen euro van gemeente en provincie beschikbaar voor het verbeteren van de beschermde dorpsgezichten in de vier dorpen.
Vooral subsidie voor het opknappen van het aangezicht van particuliere panden bleek in trek. Zo zijn met de DOM-subsidie karakteristieke elementen als een regenwaterbak hersteld. Op leningen voor ingrijpende renovatie werd door de private sector echter slechts zeven keer een beroep gedaan. In de meeste gevallen is het niet gelukt de vooraf aangewezen woningen met slechte onderhoudsstaat aan te pakken. Eigenaren hadden onvoldoende geld, of wilden niet investeren. In Paesens-Moddergat zijn wel twee sterk verpauperde panden opgeknapt.
De gemeente wil wat schuiven binnen de subsidiepotjes ten gunste van populaire projecten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties