De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiozaterdag, 9 april 2016

Zaak-Marinus: college Opsterland houdt steun
Beetsterzwaag - Wietze Kooistra (CDA) kan door als wethouder in Opsterland, ondanks de forse kritiek over zijn handelen in de zaak-Marinus van onderzoeksbureau Berenschot. Bij het ter perse gaan van deze krant was het debat nog in volle gang, maar het leek wel duidelijk dat coalitiepartijen Opsterlands Belang, CDA en ChristenUnie de wethouder bleven steunen. De vijf oppositiepartijen hadden al een motie van wantrouwen aangekondigd en enkele partijen pleitten zelfs voor het aftreden van het voltallige college.
Berenschot oordeelde twee weken geleden dat bij voormalig raadslid Sikke Marinus (Opsterlands Belang) sprake was geweest van belangenverstrengeling bij het lobbyen bij de gemeente voor subsidie voor het re-integratiebedrijf van zijn vrouw. De onderzoekers concludeerden over wethouder Kooistra dat hij weliswaar altijd op inhoud had gehandeld en Marinus daarom niet had bevoordeeld, maar ook dat hij eerder intern melding had moeten doen van de kwestie. De wethouder had volgens Berenschot het raadslid moeten wijzen op de dubbele pet. Het onderzoekbureau oordeelde dat er sprake was van 'inadequaat handelení van Kooistra.
De oppositiepartijen waren gisteravond meteen hard in hun oordeel, nog voordat Kooistra de kans had gekregen te reageren op het rapport van Berenschot. De voltallige oppositie ťn gedoogpartner D66 stelden dat hij op moest stappen.
Pas nadat de raadsleden hadden gesproken, kreeg Kooistra voor de eerste keer het woord. De wethouder zei dat hij het absoluut niet eens was met de conclusies van het rapport. ,,Ik heb grote moeite met wat wordt gezegd over mijn integriteit en mijn normbesef. Dat heeft mij gekwetst en zit mij persoonlijk heel diep."
Niet genoemd
Kooistra stelde dat hij toenmalig fractievoorzitter Dieko van der Harst wel degelijk had gewezen op de kwestie. Berenschot had echter niet met Van der Harst gesproken en zijn naam is geen enkele keer genoemd in het rapport. De enigszins geŽmotioneerde wethouder vond het onterecht dat de oppositiepartijen hem niet de kans hadden gegeven zijn verhaal te doen. ,,De conclusies van het rapport zitten je veertien dagen heel hoog. Dan hoop je dat je hier in de eerste ronde kunt zeggen wat je wilt, en dan zijn er de harde woorden zonder dat je je hebt kunnen verdedigen."
De coalitiepartijen waren alle drie kritisch over de conclusies van Berenschot over het handelen van de wethouder en over het niet horen van Van der Harst. Ook wees Gerrit Weening (ChristenUnie) erop dat raadsleden staatsrechtelijk de baas zijn van de wethouder en dat de wethouder niet de mogelijkheden heeft om raadsleden te ,,kapittelen".
PvdA-fractievoorzitter Roel Vogelzang had eerder al het opstappen geŽist van Kooistra en gezegd dat hij met een motie van wantrouwen zou komen als dat niet zou gebeuren, mogelijk tegen het voltallige college. Hij kreeg in verschillende bewoordingen steun van de andere oppositiepartijen. Ook Romke de Jong van D66, die met zijn partij het huidige college gedoogt, vond dat Kooistra moest vertrekken. Ook zonder D66 heeft het college een meerderheid. Wel zei De Jong, net als verschillende andere oppositiepartijen, dat hij het vertrek van Kooistra om inhoudelijke redenen zou betreuren. ,,Hij heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties