De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Hoofdartikelwoensdag, 30 maart 2016

Veiligheid in Europa is niet gegarandeerd
Hoe meer feiten aan het licht komen over de voorbereidingen van terreuracties zoals in Brussel, hoe meer discussie er is over de kwaliteit van politie, justitie en inlichtingendiensten. Na de rouw om de slachtoffers in Brussel klinken in België de verwijtende vragen over de onbenutte kansen om aanslagen te voorkomen. En: hebben de diensten voldoende gedaan? Waarom weet de ene dienst iets wel en de andere niet? En hoe zit het eigenlijk met de internationale samenwerking tussen de diensten? Ambtenaren en politici wapenen zich tegen kritiek en beloven er alles aan te doen om zo effectief mogelijk te zijn in onderzoek en opsporing.
De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jambon, wilde aftreden. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn er fouten gemaakt bij de opsporing van Ibrahim el-Bakraoui, de terrorist die zich op het vliegveld Zaventem opblies. Dat ontslag werd niet geaccepteerd. De Belgische politiek heeft een bijzondere houding aangenomen: de organisatie van de diensten is goed, slechts één man heeft een fout gemaakt. En daarvoor laat je niet een minister vallen.
De berichten over organisatie, werkwijze en inzet van de diensten in België maken minstens één ding duidelijk: er is sprake van 'gedeelde verantwoordelijkheden’. Burgemeesters, landelijke bestuurders, mannetjes in de diensten en anderen werken vooral voor zichzelf. Er kan nauwelijks sprake zijn van gecoördineerd werken aan onderzoek en opsporing.
Het verbrokkelde veiligheidsbeleid in België staat niet op zichzelf. Op Europees niveau is de situatie niet veel beter. Veiligheidsdiensten van de Europese landen werken onvoldoende samen, de informatie-uitwisseling is matig tot slecht en de structuur van verantwoordelijkheden is onduidelijk. De bescherming in Europa is onvoldoende. De werkelijkheid daarvan is gebleken: terroristen konden vrijelijk door Europa reizen. Een andere aanwijzing dat Europa de veiligheid van haar burgers niet kan garanderen is de klaarblijkelijke aanwezigheid van een georganiseerde terreurorganisatie onder de noemer van Islamitische Staat in Europa. Hoe meer bekend wordt over de aanslagen in Brussel, hoe duidelijker het beeld wordt: achter de aanslagen in Brussel, en waarschijnlijk ook achter die in Parijs, ligt het plan om Europa in het hart te raken.
Vorige week ontstonden zorgen over de veiligheid van het Belgische nucleaire programma. Die zorgen hebben een aanleiding, die doet vrezen voor een wrede, uitgewerkte IS-agenda voor Europa.
Er is geen enkel argument om IS in haar vijandschap jegens het Westen te onderschatten. Daarmee is de noodzaak van een heroriëntatie van de diensten gegeven: het inlichtingen- en opsporingswerk moet beter. Tegelijkertijd: het werk van de diensten dient slechts één aspect van de dreigingen. Het 'ouderwetse’ buurtwerk, de effectieve aanwezigheid van de wijkagent en andere maatregelen op het sociale en maatschappelijke vlak zijn minstens zo belangrijk. Wijk- en buurtwerk als preventieve maatregel tegen radicalisering moet zelfs op de eerste plaats staan; Parijs en Brussel hebben de noodzaak ervan laten zien. Maar juist voor dit werk heeft de politie ook in ons land te weinig menskracht en middelen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Nu er her en der in België en in Nederland arrestaties en huiszoekingen van vermeende IS-terroristen worden uitgevoerd, rijst de vraag, waarom teruggekeerde IS-activisten niet in alle gevallen preventief kunnen worden vastgezet. Dat zou gezien de toegenomen activiteiten van deze terroristen, een hoop ellende kunnen voorkomen.
Premier Mark Rutte zei pas desgevraagd, daar mordicus tegen te zijn, verwijzend naar de regels van de rechtstaat. Sybrand Buma is duidelijk voorstander van deze preventieve maatregel en afgemeten aan het maatschappelijke kwaad dat één enkele terrorist al kan veroorzaken, lijkt me een dergelijke maatregel onontkoombaar.

M.C.J.Wielenga, Joure - woensdag, 30 maart 2016


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties