De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Economiewoensdag, 30 maart 2016

Opbrengstprijzen van melk dalen verder
Leeuwarden - Zuivelconcern FrieslandCampina heeft voor de tweede maand op rij de garantieprijzen voor boerderijmelk verlaagd. Daarmee komt de opbrengstprijs op het laagste niveau van de afgelopen jaren.
De prijs voor de komende maand komt uit op 27,5 cent per kilo melk (melk wordt in kilo’s afgerekend, mede op basis van de gehaltes aan vet, eiwit en lactose). Dat is een verlaging van een cent per kilo. Vorige maand werden de prijzen al met 0,75 cent verlaagd. Deze verlagingen in twee opeenvolgende maanden betekent een flink omzetverlies voor de aangesloten melkveehouders. Voor een gemiddeld bedrijf met 500.000 kilo melk komt dit neer op 8750 euro minder inkomsten op jaarbasis.
Volgens het zuivelbedrijf is de verlaging het gevolg van twee belangrijke oorzaken. Voor februari bleef de garantieprijs ten opzichte van januari nog gelijk terwijl deze prijs, naar nu blijkt, te hoog was ingeschat. FrieslandCampina gaat ervan uit dat andere internationale concerns, waar de zuivelfabriek de prijzen mede op baseert, de noteringen in april ook gaan verlagen. De prijzen staan vooral onder druk door lagere prijzen voor kaas en een verwacht toenemend aanbod van melk.
Twee jaar geleden lag de garantieprijs van FrieslandCampina in januari nog op 43 cent. In de tweede helft van 2014 was er sprake van een scherpe daling naar een prijs van ruim 30 cent. Vorig jaar was er in het voorjaar nog sprake van een voorzichtige opleving. Nadat de Europese melkquotering er in april 2015 eindigde, ging de opbrengstprijs verder onderuit.
In het afgelopen jaar is er mede door het afschaffen van de quotering flink meer gemolken in de Europese Unie. Nederland is daarbinnen een belangrijke producent. De productie in Nederland kwam 6,9 procent hoger uit dan die van 2014. In januari en februari van dit jaar steeg de productie ook flink vergeleken met die maanden in 2015 (in januari, februari en maart gold de quotering nog). In januari was er volgens cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) sprake van een toename van 15,5 procent, in februari was dat 21,7 procent.
De sterke stijging van de productie is onder meer een gevolg van een grotere veestapel. Melkveehouders hebben in de aanloop naar de afschaffing meer jongvee aangehouden die na het einde van de quotering ook melk zijn gaan produceren. Mede daardoor is de mestproductie (en daarin het fosfaat) ook sterk gestegen en produceert het vee meer dan volgens de Europese normen is toegestaan. Om de productie weer terug te brengen naar onder dit niveau is er in het afgelopen jaar een fosfaatrechtenstelsel ingevoerd.
De schaalvergroting heeft ook geresulteerd in de nieuwbouw van veel stallen. Dat leidt tot de nodige discussie over de inpasbaarheid daarvan op het platteland en een verhevigde discussie over koeien in de wei. Maatschappelijke organisaties en verschillende politieke partijen vrezen dat er door de schaalvergroting steeds minder koeien buiten zullen gaan lopen. Milieudefensie biedt daarom vandaag 50.000 handtekeningen aan aan Tweede Kamerleden. In het kader daarvan staan er zes megakoeien voor het gebouw van de Tweede Kamer.
Lezing Dokkum
Vanavond om 20.00 uur geeft schrijver Kees Kooman in Dokkum in de doopsgezinde kerk een lezing over de gevolgen van de intensivering van de melkveehouderij op het platteland in Noordoost-Fryslân. Vorig jaar kwam er een boek van hem hierover uit: Boerenbloed.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties