De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikeldinsdag, 29 maart 2016

Pas op de plaats voor de EU zo gek nog niet
Volgende week woensdag mag het Nederlandse volk zich in een referendum uitspreken over het associatieakkoord dat de Europese Unie wil sluiten met Oekra´ne. Formeel gaat het verdrag over het verdiepen van de handelsbetrekkingen, maar voor- en tegenstanders zijn het erover eens dat het daar niet alleen om gaat. Er spelen ook geopolitieke belangen een rol. Zo zou volgens de opposanten het akkoord de opmaat betekenen van een door hen niet gewenst EU-lidmaatschap van Oekra´ne. Voorstanders zeggen dat een tegenstem de Russische president Poetin in de kaart speelt omdat Oekra´ne verder in de invloedssfeer van Moskou wordt getrokken.
Ook de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, is er diep van doordrongen dat het niet om zo maar een handelsverdrag gaat. Om de Nederlandse kiezers te bewegen voor het akkoord te stemmen, wordt Brussel niet moe te wijzen op de grote politieke gevolgen. Er zou een continentale crisis uitbreken als het verdrag wordt afgewezen. Ook zouden de jonge Oekra´ense hervormers die twee jaar geleden een pro-Europese revolutie begonnen, voor niets zijn gestorven als het associatieakkoord wordt afgewezen.
Het is de vraag of deze dreigementen twijfelende Nederlandse kiezers over de streep trekken om voor het verdrag te stemmen. Mogelijk heeft het zelfs een averechts effect omdat dit soort morele chantage wrevel wekt. Daarnaast stemmen veel eurosceptische burgers tegen het akkoord om Brussel een hak te zetten. Hoe meer de EU te kennen geeft dat het veel belang hecht aan het verdrag, hoe groter de animo bij sommigen om er tegen te stemmen. De Nederlandse regering heeft dat beter in de gaten dan Brussel en voert om die reden niet voluit campagne voor het akkoord. Mogelijk houdt het kabinet zich ook gedeisd om een te lage opkomst te bewerkstelligen, zodat het referendum ongeldig wordt verklaard.
Juist omdat in het referendum ook de ontevredenheid van burgers over de EU meespeelt, terwijl dat feitelijk niets met het associatieakkoord heeft te maken, valt er op de uitslag van de volksraadpleging het een en ander af te dingen. De initiatiefnemers van het referendum maken er overigens geen geheim van dat ze vooral worden gedreven door euroscepsis. Ze gebruiken het Oekra´ne-verdrag om de in hun ogen sluipende uitbreidingsdrift en het democratische tekort van de EU aan de kaak te stellen.
Wat in hun initiatief wel valt te prijzen, is dat ze er in geslaagd zijn onder de aandacht te brengen waar de Europese Unie mee bezig is. Zonder de volksraadpleging hadden weinig burgers geweten dat Brussel nauwe banden met Oekra´ne wil aangaan met alle politieke repercussies van dien. Het is goed dat daar discussie over is ontstaan. Europa bevindt zich in een grote crisis: Groot-BrittanniŰ overweegt uit de EU te stappen, in Griekenland dreigt de malaise weer de kop op te steken en door de vluchtelingencrisis wordt de EU verscheurd. Op zoĺn cruciaal moment kan de EU beter de energie in het bijeenhouden van het samenwerkingsverband steken. Juist door betrekkingen aan te gaan met Oekra´ne worden de eurosceptische krachten binnen de EU versterkt. De grootste bedreiging voor de Europese eenheid is zo beschouwd Europa zelf.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties