De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 februari

Economievrijdag, 25 maart 2016

Alleen Friese methode mag nog bij bestrijding knaagkever
Wolvega - Het ziet eruit of molen Windlust in Wolvega aan het infuus ligt. In een van de balken van de uit 1888 stammende kap steken zeven zwarte slangetjes. Die zijn verbonden aan een apparaat en een capsule met drukpomp.
Het houtwerk is aangetast door de larve van de bonte knaagkever, legt Jaap Hoekstra van Hoekstra Bedrijfshygiëne uit Tijnje uit. Via de slangetjes wordt een vloeistof met onder meer de insecticide permethrin aangevoerd. Die vloeistof wordt door de cappillaire werking opgenomen door de poriën, de vraatgangen en uitvliegopeningen in het hout. In een dag of twee, drie is deze balk doordrenkt met het spul en wordt de installatie verplaatst naar een ander aangetast deel van de houtconstructie.
Het is een beproefde bestrijdingsmethode voor het vraatinsect in monumentale panden als kerken, klokkenstoelen, molens en wat dies meer zij. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed keurt sinds begin dit jaar alleen nog maar deze bestrijdingsmethode goed. De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verleende er haar kwaliteitskeurmerk aan.
Hoekstra ontwikkelde de methode zelf en heeft er het patent op, hoewel er ook al andere bedrijven in Nederland met zijn methode werken. ,,By de âlde metoade waarden de balken űnder druk ynspuite. Dat wurke net goed. It kaam eins allinnich yn de naden. It hout naam neat op en de balke rekke net trochkrongen."
Pluggen
En dan was er nog een probleem. Om de vloeistof erin te persen, moesten pluggen van een centimeter doorsnee ingebracht worden, wel twintig per vierkante meter. Die bleven erin zitten en dat leverde dus blijvende schade aan het monument op. ,,Dan hiest krekt dyn monumint restaureard en kaam der in oar dy’it wer fernielt mei tsientűzen pluggen. Is dyn hiele monumint fernaggele. Wy brűke de útfleaniepeningen en meitsje gatsjes fan heechút fjouwer milimeter."
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties