De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Hoofdartikelmaandag, 21 maart 2016

Doelen windenergie wel of niet haalbaar?
Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakt zich zorgen of de provincies de doelstellingen voor windenergie zullen halen. Die doelstellingen komen voort uit het nationaal energieakkoord. In 2020 moeten de provincies een capaciteit van zesduizend megawatt vermogen aan windenergie kunnen leveren. Een en ander is overeen gekomen met onder andere de provincies. Uit de jaarlijkse monitor Wind op Land blijkt dat het reëel is om te denken dat driekwart van die doelstelling wordt gehaald.
Kamp heeft zorgen over de realisatie van de laatste kwart van de hoeveelheid windenergie. Diverse provincies, waaronder Fryslân, kunnen volgens hem niet met voldoende zekerheid aangeven dat ze hun doel halen.
Het plaatsen van (groepen) windmolens is het resultaat van een vaak langdurig en ingewikkeld proces. Onderdeel daarvan zijn onder meer ingediende bezwaren en de afhandeling daarvan. Minstens zo belangrijk is het klimaat waarin beslissingen moeten worden genomen. Er zijn tegenstanders die goed van zich kunnen laten horen. Een gevolg daarvan is vaak een moeizaam politiek besluitproces. Daar weten we in Fryslân alles van: emotionele informatie-bijeenkomsten waar plannen werden gepresenteerd en, vooral, bekritiseerd. En er waren wisselende, ondoorzichtige voorstellen in Provinciale Staten.
De zorgen van Kamp ten aanzien van Fryslân zijn volgens Gedeputeerde Staten niet nodig, de capaciteit van 530 megawatt die Fryslân moet leveren, komt er, verzekert gedeputeerde Klaas Kielstra.
Toch zijn de zorgen van Kamp ten aanzien van Fryslân niet zonder reden. De minister wijst naar de monitor waarin wordt gewezen op een niet optimaal klimaat voor windenergie in Fryslân. De houding voor een ruimhartig beleid ten aanzien van windmolens is er niet. Een voorbeeld is de onmogelijkheid voor met name boeren om een in Groningen ontwikkelde kleine windmolen (vijftien meter hoog) op het erf te plaatsen. Een zo’n windmolen, met houten wieken, heeft een opbrengst van 30.000 kilowattuur, genoeg voor zeven of acht huishoudens of voor eigen gebruik op de boerderij. Er is belangstelling in Fryslân voor die molen, maar ze mogen niet worden geplaatst. Dezelfde molens sieren al wel het Groninger platteland. Ook is in de monitor sprake van zorgen over mogelijke krimp van landmolens als verouderde molens niet worden vervangen. De monitor geeft de stand van zaken weer op 31 december 2015. Sinds die datum zijn er beslissingen genomen die de onzekerheid verkleinen. De belofte van Kielstra dat Fryslân op tijd is wint daardoor aan geloofwaardigheid.
Het nationale energieakkoord kan niet zonder inspanningen gehaald worden. Standpunten over bijvoorbeeld landschap, bescherming van de horizon van het IJsselmeer en tegenzin tegen alles wat hoog is en draait, moeten worden losgelaten om de doelstellingen te halen. De discussies over de noodzaak van dat loslaten wekken soms de indruk dat windmolens een optie zijn - ze kunnen er ook niet komen. Die houding strookt niet met de afspraken in het energieakkoord. En, wat erger is, die houding ontkent de algemeen aanvaarde noodzaak om het anders te doen met energie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

De 6000 MW wind op land is een doel op zich geworden, waarmee het proces voor de benodigde energietransitie uit het oog verloren wordt. Het doel vereist een verdubbeling van huidige capaciteit en zegt nog niets over nieuwe capaciteitsdoelen voor ná 2023. Dit verkrampte denken hangt samen met het korte termijndenken van de 'goedkoopste bronnen eerst'.

Nederland als 'stad in de delta' is misschien wel te klein voor zoveel wind op land en wil de energietransitie een kans krijgen, dan zal op veel méér ingezet moeten worden, dan wind alleen. Zoals energiebesparing, biogas uit rioolslib, geothermie, zon-PV en alle andere mogelijkheden, zoals ook wind (ver) op zee.

Deze zijn op dit moment nog duurder, maar is dat erg? Kwaliteit in keuzes heeft een kostprijs; maar de energietransitie telt voor de lánge termijn.

Siebe Schootstra, Leeuwarden - maandag, 21 maart 2016


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties