De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 17 maart 2016

Omrop verwacht weinig veranderingen in cluster Noord
Leeuwarden - ,,De folsleine selsstannigens is feitlik passé. Dat is spitich", stelt directeur Jan Koster vast. Met het aannemen van de nieuwe Mediawet worden de regionale zenders ondergebracht in de Regionale Publieke Omroep. De dertien zenders gaan vijf clusters vormen. Samen moet er op die manier uiteindelijk vanaf half 2017 jaarlijks zeventien miljoen euro worden bezuinigd. Voor Omrop Fryslân komt dat neer op 1,3 miljoen euro, een kleine 10 procent van de omzet.
De drie noordelijke omroepen Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe moeten samenwerken. De regionale omroepen hopen hun bezuiniging te halen door de afdelingen backoffice, techniek en stafafdelingen als Personeel & Organisatie en financiën te clusteren. Ook moet het aantal directeuren terug van drie naar één. Koster: ,,Ja, dat betsjut dat myn eigen funksje ek op it spul komt te stean, mar dat is het minst belang-ryk."
Doel van de gedwongen efficiencyslag is dat programmering en redactie zoveel mogelijk overeind blijven, benadrukt Koster. ,,De merken bliuwe bestean. Sterker noch, de steatssiktaris sil wetlik boargje dat Fryslân it fersoargingsgebiet is foar Omrop Fryslân. Der is absolút gjin sprake fan in fusy fan stjoerders of redaksjes."
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties